top of page

Predstavnice MOACG-a pohađale Školu tranzicione pravdePredstavnice Mreže za omladinski aktivizam Crne Gore Tara Đukić, Una Đukić i Loreana Brajović prisustvovale su Školi tranzicione pravde koju je organizovala Incijativa mladih za ljudska prava (YIHR CG).Ova škola obuhvatila je upoznavanje sa konceptom tranzicione pravde, informisanje o sudski utvrđenim činjenicama o ratnim zločinima počinjenim na teritoriji bivše Jugoslavije tokom 1990-ih godina, sa posebnim osvrtom na vođenje sudskih postupaka u Crnoj Gori, zatim mehanizme vansudskog utvrđivanja činjenica, inicijative za komemoracije i obilaske mjesta stradanja.


Učesnici su se bavili primjenom političkih teorija, istorijskih narativa i njihovog uticaja na formiranje percepcije o prošlosti, procesom suočavanja sa prošlošću i preprekama u istom, kao i pomirenjem u Crnoj Gori i regionu.

Comments


efd107_0581c3964d37443788cec9944585fee1~mv2.jpg
bottom of page