top of page

Predsjednik Vukićević govorio o izazovima prilikom zapošljavanja mladih


moacg

U četvrtak 22. juna predsjednik Mreže za omladinski aktivizam Crne Gore David Vukićević, kao panelista na završnoj konferenciji na projektu „Saradnjom i vještinama za 21. vijek do zapošljavanja mladih u Glavnom gradu Podgorica“ koju je organizovao Sociološki centar Crne Gore, govorio je o izazovima sa kojima se mladi susrijeću prilikom zapošljavanja, komentarišući rezultate SOCEN-ovog istraživanja i policy sažetka izrađenog u okviru ovog projekta.


David Vukićević

Osvrćući se na rezultate policy sažetka Sociološkog centra Crne Gore, Vukićević je istakao da se oni u najvećoj mjeri poklapaju sa istraživanjem o zapošljivosti mladih koje je sprovela Mreža za omladinski aktivizam Crne Gore u saradnji sa NVO Prima u okviru Omladinskog HUB-a za Zapadni Balkan i Tursku, uz podršku Evropske unije, a koje je ukazalo na zabrinjavajuće podatke među kojima:

  • 84.6% mladih je razmišljalo o tome da napusti Crnu Goru u potrazi za poslom.

  • 59.5% ispitanika okarakterisalo je pronalazak zaposlenja Crne Gore kao nemoguć ili veoma težak.

  • 5.9% mladih smatra da ih je proces formalnog obrazovanja u potpunosti pripremio za tržište rada.

  • 46.6% ispitanika je kazalo da je nezadovoljno svojim položajem na tržištu rada.

„Ovi podaci govore nam o sistemskom problemu. Ukoliko ne postoji saradnja institucija i nevladinih organizacija, sa posebnim osvrtom na omladinske organizacije, nemoguće je suštinski pružiti neki servis mladima. Prisutna je apsolutna disharmonija obrazovnog sistema i tržišta rada. Problem se javlja kada naš obrazovni sistem produkuje nezaposlena lica, a ne kadrove.“ kazao je Vukićević.


Mreža za omladinski aktivizam Crne Gore pruža mladima mogućnost za usavršavanje, naročito u smislu mekih i komunikacionih vještina, kompetencija koje naše tržište rada traži. Uprkos uloženom trudu i zalaganjima nevladinih i omladinskih organizacija u Crnoj Gori, o čemu najbolje svjedoči interna evidencija koja pokaze da je preko 1000 mladih obuhvaćeno aktivnostima koje je MOACG organizovala u periodu januar-maj 2023. godine. Izazovi u pogledu zapošljavanja mladih ne mogu se riješiti bez podrške i saradnje civilnog sektora sa institucijama države.


David Vukićević


efd107_0581c3964d37443788cec9944585fee1~mv2.jpg
bottom of page