top of page

Poziv za postdoktorske stipendije za interdisciplinarna istraživanja u okviru EIPOD-LinC programa


Logo Evropske laboratorije za molekularnu biologiju
Logo Evropske laboratorije za molekularnu biologiju

Mogu se prijaviti istraživači sa stečenom doktorskom diplomom iz različitih oblasti, kao što su matematika, hemija, fizika, inženjering, ekologija, epidemiologija itd, kao i istraživači kojima još uvijek nije zvanično dodijeljena diploma doktorskih studija, ali su uspješno odbranili doktorsku disertaciju najkasnije do roka za podnošenje prijava. Primljeni imaju 4 mjeseca da prihvate učešće u programu.


Prijave je se vrši uz prilog ideje čija je tema život. Takođe morate izabrati sa kojom EMBL grupom želite sarađivati da bi ste postigli zadovoljavajući uspjeh u projektu. EMBL je međunarodna organizacija, dakle ima prilično impresivan portfelj, u kojem će se sigurno naći EMBL host ili partner koji posjeduje potrebnu opremu i vještine potrebne Vašem programu. Na kraju potrebna su i pisma preporuke. Prijavljeni su odgovorni za kašnjenje ovog pisma.


Dvanaest nedelja nakon zatvaranja poziva potrebno je završiti intervju, gdje će prijavljeni govoriti o svojim postignućima i njihovom projektu sa kojim su se prijavili (30 min po kandidatu). Intervjui će se održati 27. i 28. Marta 2023.


EMBL je jedna od vodećih svjetskih istraživačkih institucija, a Crna Gora je postala njena punopravna članica 2018. godine.


Više o prijavi možete saznati ovdje. Konkretno o pozivu ovdje.

Prijavi je potrebno poslati putem sljedeće platforme.コメント


efd107_0581c3964d37443788cec9944585fee1~mv2.jpg
bottom of page