top of page

Poziv za učešće u Parlamentu mladih

Mreža za mlade Crne Gore započela je proces organizovanja prvog Parlamenta mladih u Crnoj Gori, čije zasijedanje je planirano za 14. septembar 2022. godine, a isti je dio projekta "Mladi u fokusu društva".
Parlament mladih predstavlja platformu za debatu, međusektorski dijalog, razmjenu ideja i davanje smjernica za razvoj omladinske politike i unapređenje položaja mladih Crnoj Gori. Parlament će pružiti priliku mladim ljudima za aktivno sudjelovanja u rješavanju aktuelnih društvenih pitanja i razvijanje vizije o budućnosti. Parlamentom mladih, u Evrpskoj godini mladih, po uzoru na evopske zemlje, želimo pitanja mladih i politika za mlade staviti u fokus crnogorskog društva.Tokom pripreme Parlamenta fokusiraćemo se na dvije teme od značaja za mlade:Obrazovanje i Ekonomska politika mladih, i formirati odbore koji će raditi na analizi trenutnog stanja i prijedlozima za unapređenje istog za navedene teme. Svaki odbor će činiti predstavnici organizacija civilnog društva i predstavnici podmladaka parlamentarnih političkih partija, i intezivno će raditi u periodu do zasijedanja Parlamenta.Ako si mlada osoba, aktivna kroz organizacije civilnog društva, i imaš iskustva u nekoj od navedene dvije teme, prijavi se i postani dio procesa organizacije prvog Parlamenta mladih u Crnoj Gori.

Prijave su otvorene do 07.07.2022. do 18h.

Prijave se vrše online, putem sljedećeg LINK-a.


Projekat ,,Mladi u fokusu društva" je podržan kroz program „OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE“ koji sprovode Centar za građansko obrazovanje (CGO), Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i Politikon mreža. Projekat finansira Evropska unija, a kofinansira Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija.

Comments


efd107_0581c3964d37443788cec9944585fee1~mv2.jpg
bottom of page