top of page

Održana obuka “Omladinski aktivizam i mediji u funkciji borbe protiv alkoholizma”


Mreža za omladinski aktivizam Crne Gore u saradnji sa Forumom MNE, a u okviru projekta ASAP - Afirmacija. Servis. Akcija. Podrška, organizovala je edukaciju Omladinski aktivizam i mediji u funkciji borbe protiv alkoholizma.


Cilj edukacije jeste podsticanje mladih da omladinskim aktivizmom i podizanjem svijesti mladih uz podršku medijske zajednice utiču na svoje okruženje i kao svojevrsni vršnjački edukatori doprinesu borbi protiv alkoholizma.

Edukacija se sastojala iz dva dijela. Prvi dio se odnosio na samo podizanje svijesti mladih o uzrocima i štetnim posljedicama alkoholizma, kao i načinima na koji se putem omladinskog aktivizma i vršnjačke edukacije može uticati na mlade kako bi se stepen alkoholizma smanjio.

U drugom dijelu, koji je više bio interaktivnog karaktera, učesnici su imali priliku da nauče kako se uz pomoć medija i aktivističkog djelovnja može doprinijeti ostvarivanju navedenog cilja, te kako nastupati u medijima i koje su to sve medijske platfome i mogućnosti koje iste pružaju, da bi poruka o važnosti suzbijanja alkoholizma i poziv na isto zaista došla do mladih.


Edukacija je održana u Omladinskom klubu Podgorica.


efd107_0581c3964d37443788cec9944585fee1~mv2.jpg
bottom of page