top of page

Savremena platforma za jačanje položaja mladih

Updated: Aug 12, 2021

Mreža za omladinski aktivizam Crne Gore je osnovana usljed potrebe da se dodatno radi na jačanju polažaja mladih, tako da oni, kao pokretačka snaga, budu aktivni i vidljivi dio naše zajednice.Logo: Mreža za omladinski aktivizam Crne Gore


Kao predstavnici važne društvene grupe - ljudi od 15 do 30 godina – radićemo na kreiranju i implementaciji lokalnih, nacionalnih, regionalnih i evropskih omladinskih i ekoloških politika.

Marljivo angažovanje naše organizacije na polju motivacije, kako omladine – tako i institucija, kako bi se ostvarila kvalitetna saradnja, koja treba da društvu da adekvatan tempo razvoja - predstavlja našu misiju.

Ističući kvalitete i poboljšavanjem vidljivosti mladih i njihovih ideja, usmjeravaćemo i razvijaćemo omladinske vizije, koje ćemo kao takve predlagati institucijama, kako bi se na njima zajednički radilo - da bi one u konačnom i bile ostvarene.

Kao odgovoran činilac nevladinog sektora i podrška mladima Crne Gore, kroz saradnju sa institucijama i drugim organizacijama ćemo se zalagati za jačanje socio-ekonomskog statusa omladine, s akcentom na manjinske i ugrožene kategorije.

efd107_0581c3964d37443788cec9944585fee1~mv2.jpg
bottom of page