top of page

MOACG u Omladinskom servisu Cetinje održala radionicu o OGP-u i omladinskoj participaciji


U srijedu, 18. oktobra, u Omladinskom servisu Cetinje (Omladinskom centru), MOACG i njeni/e edukatori/ke za omladinsku participaciju realizovali su edukativnu radionicu na temu Partnerstva za otvorenu javnu upravu (OGP) i omladinsku participaciju.

Na ovoj radionici mladi Cetinjani su imali priliku da se upoznaju sa najbitnijim informacijama povezanim sa javnim politikama i načinima na koje oni, kao važan činilac stanovništva Prijestonice, mogu da učestvuju u procesu donošenja odluka.

Saznali su i koliko su e-peticije i e-participacije korisne mogućnosti kada se radi o procesu rješavanja problema i donošenja inicijativa. Po povratnoj informaciji i angažovanju učesnika i učesnica edukacije, najzanimljiviji dio predavanja je bio vezan za korisne sajtove, kao što je portal otvorenih podataka data.gov.me, putem kojih se slobodno može pristupiti egzaktnim informacijama i brojčanim vrijednostima koje se vezuju za rad lokalnih samouprava i Vlade.

Ova aktivnost je realizovana u okviru projekta ,,Uprava za građane“, koji sprovode NVO ,,Mreža za omladinski aktivizam“ i organizacija ,,KOD“, uz podršku Nacionalnog demokratskog instituta (NDI).


Comments


efd107_0581c3964d37443788cec9944585fee1~mv2.jpg
bottom of page