top of page

MOACG U NASTAVKU DIJALOGA OPEN GOVERNMENT PARTNERSHIP

DIJALOG IZMEĐU RELEVANTNIH AKTERA U ORGANIZACIJI NATIONAL DEMOCRATIC INSTITUTE


Koordinator za zaštitu životne sredine i nauku Mreže za omladinski aktivizam Crne Gore, Aleksa Obradović, je 16. juna prisustvovao nastavku dijaloga „Partnerstvom za otvorenu upravu“ u organizaciji National Democratic Institut (NDI).

U dijalogu je kroz pratkične primjere približeno djelovanje Operativnog tima, kao tijela koje je zaduženo za sprovođenje akcionog plana u cilju promocije i povećanja transparentnosti, borbe protiv korupcije i aktivnog uključivanja i osnaživanja učešća građana i civilnog sektora u kreiranju javnih politika.Diskutovano je o strukturi starog tima, prednostima i nedostacima istog, primjerima dobre prakse u razvijenim državama, kao i o gorućim problemima i potrebama koje su prepoznate od strane relevantnih predstavnika civilnog sektora.Mreža za omladinski aktivizam Crne Gore će i u narednom periodu nastaviti da posvećeno djeluje u javnom interesu u cilju dostizanja željenog kvaliteta života.

Comments


efd107_0581c3964d37443788cec9944585fee1~mv2.jpg
bottom of page