MOACG POSTALA ČLAN OMLADINSKOG HUB-a ZAPADNOG BALKANA I TURSKE (WB&T)

Predsjednik MOACG David Vukićević je potpisao ugovor o pod-grantu sa izvršnom direktoricom NVO Prima, Aidom Perović.

Projekat, koji će realizovati Mreža za omladisnki aktivizam Crne Gore, će imati za cilj povećavanje zapošljivosti mladih iz NEET kategorije.