top of page

MOACG OBILJEŽAVA MEĐUNARODNI DAN STUDENATA - ŽIVOTNOG IMPULSA SVAKOG DRUŠTVA


Èlan vital. U Bergsonovoj teoriji - "životni impuls", u zbilji svakoga društva - studenti i mladi ljudi.

17. novembar 1939. Dan kada su sloboda i glas studenata utihnuli, a postali toliko glasni da odzvanjaju i danas. Toga dana u Čehoslovačkoj, 20 studenata, naših vršnjaka i kolega, bespoštedno je ostalo bez prava na bilo kakav ispit koji život stavlja pred ljude. Ubijeni su, dok je njih 1200 internirano u koncentracione logore fašističkog okupatora. Njihovi domovi i univerzitet pretvoreni su u kasarne.


17. novembar 1989. U istoj toj Čehoslovačkoj, glas studenata pokrenuo je jednu od najsvijetlijih revolucija u istoriji čovječanstva, čuvenu Plišanu revoluciju. Nazvanu po mirnim demonstracijama putem kojih su se ljudi, predvođeni studentima, izborili za društvo kakvo su zamišljali.


Zbog ovih dešavanja danas obilježavamo Međunarodni dan studenata. Dan slobode govora i mišljenja. Dan inkluzivnosti i dan mladosti. Dan, koji je mogao biti i bilo koji drugi s obzirom na nemali broj njih u istoriji kada su studenti mijenjali svoja društva i usmjeravali tokove daljeg razvoja civilizacije. Oni to i danas čine. Svaki student svojim zalaganjem i radom na sebi trajno doprinosi svojoj društvenoj zajednici i trasira njen put prosperiteta. Svaki student u sebi nosi tu svevremensku i sveprisutnu energiju promjene i napretka. Ključno je samo osvijestiti je.


Crnogorski studenti se suočavaju sa brojnim problemima. Nekad se stiče utisak kao da se njihovo mišljenje i dalje ne uzima za ozbiljno. Današnji studenti u Crnoj Gori žive u atmosferi u kojoj je od njih stvorena slika pasivne i ničim zainteresovane omladine. U toj mjeri, da je i višegodišnji problem smještaja u domovima tek sada, a opet na inicijativu samih studenata, aktuelizovan. Medijska slika nije ništa povoljnija - na jednu lijepu vijest o mladima dolazi preko 10 loših.


Kao predstavnici omladinske organizacije, koja svakodnevno ima kontakt i djeluje sa studentima, sa sigurnošću možemo tvrditi da sve ovo nije prava slika naših studenata. Da je među njima toliko istinski motivisanih ljudi, sa željom da doprinose razvoju našeg društva. Da bi u tome uspjeli, neophodna im je podrška institucija i nadležnih organa.


Upravo zato, koristimo današnji dan da skrenemo pažnju na sve ove nosioce naše budućnosti i sadašnjosti, na sve studente koji su u našolj zemlji i one koji su pošli van nje! Ulaganje u ljudski kapital fundamentalni je element prosperiteta svakog društva, a obrazovanje njegova glavna komponenta. Stoga, hajde da one željne tog obrazovanja, ne samo danas, već svakoga dana, držimo na vrhu liste naših prioriteta!


Srećan nam Međunarodni dan studenata!


PR tim MOACG


Comments


efd107_0581c3964d37443788cec9944585fee1~mv2.jpg
bottom of page