top of page

MOACG NA REGIONALNOM FORUMU NDI U CILJU SUZBIJANJA KORUPCIJE

Aktivistkinja Mreže za omladinski aktivizam Crne Gore Irena Čelić učestvovala je na regionalnom forumu OCD održanom u Strugi, Sjevernoj Makedoniji u organizaciji National democratic institute (NDI).


Cilj foruma jeste edukacija OCD-a Zapadnog Balkana radi osnaživanja civilnog društva u pogledu kontrole i podsticanja transparentnijeg i u skladu sa potrebama građana odgovornijeg rada Vlade.


Fokus djelovanja jesu dvije oblasti i to, energetski sektor i zaštita životne sredina, kao i zdravstvo/oporavak sistema od COVID-19, sa akcentom na suzbijanje korupcije u navedenim segmentima.Kroz niz obuka o primjerima dobre prakse, edukaciji o gorućim temama, pozivu na saradnji kao epilog ovog foruma OCD Zapadnog Balkana, tj. učesnice regionalnog foruma su dobile šansu da primijene kampanju o transparentnosti rada Vlade na gore pomenutim sektorima. Za cilj je svakako i podrška javnosti za reforme u državi za dobrobit gradjana, sa željenim rezultatom posvećenijeg rada državnih organa potrebama građana, koji imaju povjerenje u institucije sistema.


U narednom periodu Mreža za omladinski aktivizam Crne Gore će uz podršku NDI, kojem zahvaljujemo na pozivu za učešće, a u saradnji sa drugim OCD biti u prilici da doprinese navedenim oblastima na korist opšte populacije, a naše zadovoljstvo.

Comments


efd107_0581c3964d37443788cec9944585fee1~mv2.jpg
bottom of page