top of page

MOACG Ministarstvu: Izgraditi novi studentski dom i kreirati stambenu politiku za mlade


Inicijativu za izgradnju novog studentskog doma i poboljšanje uslova u postojećim i Inicijativu za usmjeravanje Nacrta stambene politike Crne Gore na mlade i podršku mladima u cilju rješavanju stambenog pitanja uputio je predsjednik Mreže za omladinski aktivizam Crne Gore (MOACG) David Vukićević Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma.


Inicijativa za izgradnju novog studentskog doma i poboljšanje uslova u postojećim MOACG MREZA ZA OMLADINSKI AKTIVIZAM CRNE GORE

INTEGRALAN TEKST Inicijative za izgradnju novog studentskog doma i poboljšanje uslova u postojećim

52-2023-PD-30 INICIJATIVA 2 MINISTARSTVO EKOLOGIJE I PROSOTRNOG PLANIRANJA - STUDENTSKI DO
.
Download • 1.17MB


Izvod iz Inicijative za izgradnju novog studentskog doma i poboljšanje uslova u postojećim

Kroz svoje višegodišnje angažovanje i komunikaciju sa mladima u Crnoj Gori, MOACG je pažljivo proučavala potrebe studenata i njihove izazove. U skladu sa tim, naša organizacija je uputila inicijativu Skupštini Crne Gore da se minimalna naknada po osnovu stručnog osposobljavanja izjednači sa minimalnom zaradom, što je i učinjeno, uz povećanje iznosa studentskih stipendija i kredita. Ohrabreni ovim značajnim korakom naprijed, MOACG je nastavila da osluškuje potrebe studenata čije će zadovoljavanje dovesti do sveobuhvatnog napretka Crne Gore, a nedostatak adekvatnog smještaja izdvaja se kao jedan od ključnih problema koje treba riješiti po hitnom postupku, zbog čega i podnosimo ovu inicijativu.


Suočeni smo s zabrinjavajućim stanjem studentskog smještaja u Crnoj Gori. U Podgorici i Nikšiću, studentski domovi imaju ograničen kapacitet smještaja u odnosu na broj studenata koji žele koristiti ovu vrstu smještaja. To dovodi do dugih lista čekanja za dobijanje studentskog smještaja, a neki studenti često ostaju bez smještaja i moraju tražiti alternative, često po vrlo visokim cijenama, pogotovo sada, kada je globalno tržište nekretnina bilježi enorman rast cijena, a cijene smještaja u studentskom centru, Podgorici, dodatno povišene zbog prenaseljenosti i geopolitičkih prilika. Ovakvo stanje negativno utiče na studentsku populaciju, stvarajući osjećaj nesigurnosti i neizvjesnosti, te smanjuje njihov cjelokupni kvalitet života, jer čitav iznos studentskih stipendija i kredita odvajaju za plaćanje privatnog smještaja, što dodatno narušava princip zdrave konkurencije na tržištu nekretnina i omogućava manipulisanje cijenama i prostornim uređenjem privatnih smještaja.


Stariji studentski domovi u Podgorici, koji su nekad bili ponos naše zemlje, a i dalje su testament jednog vremena i arhitektonski impresivni, sada su pravi infrastrukturni izazovi koji zahtijevaju hitne i temeljne renovacije kako bi se osigurali sigurni i ugodni uslovi za boravak naših mladih akademika. Prostorije za stanovanje nisu adekvatno održavane, a pojedini dijelovi domova zahtijevaju hitne popravke. Paralelna izgradnja novog studentskog doma u Glavnom gradu omogućila bi velikom broju trosobnih soba da se rasterete za jedan krevet, kako bi se obezbijedili lagodniji uslovi u okviru postojećih prostornih jedinica.


Prioritet je obnova studentskog doma u Nikšiću kako bismo osigurali optimalne uslove smještaja za studente koji pohađaju fakultete u ovom gradu. Renoviranje treba da obuhvati obnovu stambenih jedinica, obnovu sanitarnih čvorova, uvođenje savremenih tehnologija i energetsku efikasnost, stvaranje zajedničkih prostora za učenje, druženje i kulturne aktivnosti, ali i klimatizovanju prostorija, što je bio primarni razlog za izražavanje nezadovoljstva studenata koji žive u ovom studentskom domu prethodne zime. Dodatna prednost je što bi veliki broj studenata iz Podgorice koji pohađaju fakultete u Nikšiću, a koji trenutno ne žive u studentskom domu zbog uslova u istom, bilo bliže ideji da se presele u Nikšić i time ožive akademsku i studentsku zajednicu u ovom gradu. Fakulteti u tom gradu, poput Filozofskog i Filološkog, bilježe sve manje upisanih studenata, a ovime bi se mladi ohrabrili da upišu upravo te fakultete, u skladu sa boljim uslovima koji bi im se pružili.


Sljedeći korak bio bi izgradnja potpuno novog studentskog doma u Podgorici, koji bi se prostirati na adekvatnoj parceli kako bi zadovoljio potrebe sve većeg broja studenata. Novi dom bi trebalo dizajnirati u skladu sa savremenim standardima održivosti, energetske efikasnosti i prilagođenosti potrebama mladih, sa prostorijama pristupačnim za OSI studente. Naravno, trebalo bi ga opremiti savremenim sadržajima koji podržavaju učenje, druženje i kulturnu razmjenu, kao i sportskim objektima za rekreaciju. Ovaj dom bio bi rezervisan za studente sa zapaženim akademskim rezultatima, što bi podstaklo mlade da ostvare bolji akademski uspjeh i istaklo meritokratske principe kao osnovni postulat akademske i šire zajednice.

Unapređenje starijih studentskih domova u Podgorici će zahtijevati sistematski pristup kako bi se postigli dugoročni i održivi rezultati, te je stoga posljednja stavka u okviru inicijative. On obuhvata modernizaciju infrastrukture, zamjenu starih instalacija, obnovu stambenih jedinica i uređenje zelenih površina kako bi se stvorila ugodna i sigurna studentska sredina. Takođe, fokus treba staviti i na opremanje zajedničkih prostora sa savremenom tehnologijom i bijelom tehnikom i adekvatnim uslovima za vannastavne aktivnosti kako bi se olakšala akademska i društvena interakcija.


Ako bi nadležni procijenili da su novi studentski prostori dovoljni, jedan od starih studentskih domova bi se mogao preurediti u studentski centar sa svim potrebnim sadržajima, kancelarijama za studentske organizacije i klubove, a, s obzirom na dotadašnju namjenu prostora, dio prostora mogao bi se pretvoriti u narodnu kuhinju u okviru koje bi studenti volontirali i dali doprinos zajednici.


Izgradnjom novog studentskog doma i renoviranjem postojećih domova omogućio bi se siguran, ugodan i podsticajan smještaj, čime bi se studentima omogućilo da se fokusiraju na svoje akademske ciljeve i ostvarenje punog potencijala. Povećanjem kapaciteta smještaja smanjile bi se liste čekanja, osiguralo da se mjesta dobijaju po jednakim uslovima i u okviru propisa, te pružila priliku za sve studente da koriste studentski smještaj po povoljnim uslovima, kako bi svoje lične finansije preusmjerili na svoj intelektualni razvoj i fizičko i psihičko blagostanje.


Moderni studentski domovi će omogućiti bolju organizaciju i smještaj profesora, asistenata i studenata koji posjećuju Crnu Goru kroz akademske razmjene poput Erasmus+ i Fulbright-a i gostujuća predavanja. Ovakvi kapaciteti će dodatno ojačati veze između regionalnih i međunarodnih akademskih zajednica i promovisati razmjenu znanja i ideja, ali, prije svega, doprinijeti ugledu crnogorskih univerziteta i akademskih institucija. Pružanje kvalitetnih uslova smještaja i radnih prostora za studente i profesore na razmjeni značajno će unaprijediti kvalitet akademskog iskustva i promovisati Crnu Goru kao atraktivno odredište za međunarodne akademske saradnje i priliv internacionalnih studenata. Sa druge strane, povoljni uslovi i kvalitetan smještaj zadržalo bi veliki broj studenata u Crnoj Gori i podstaklo ih da nastave školovanje.


Projekt izgradnje novog studentskog doma i obnova postojećih domova doprinijela bi i ekonomskom razvoju zemlje. Realizacija ovih projekata generisala bi nova radna mjesta i podstakla inovativna arhitektonska rješenja i građevinsku industriju. Na tom planu, ohrabrujemo uključivanje studenata Arhitektonskog i Građevinskog fakulteta u osmišljavanje i realizaciju projekta, što bi imalo obostrane benefite i za izvođače radova i za studente koji bi iskusili praktičnu nastavu i osjećali prostor „svojim“, te stekli osjećaj odgovornosti i poštovanja prema tim građevinama.


Veća dostupnost smještaja za studente može doprinijeti povećanju broja upisanih studenata i izazvati pozitivne efekte na nacionalnom planu, te smanjiti odliv mozgova, što je jedan od alarmantnih problema sa kojima se Crna Gora suočava.


Naravno, neophodno je postaviti uslove za dobijanje besplatnih soba u svim domovima, a pogotovo u novom domu u Podgorici, kako bi se osiguralo pravedno i transparentno dodjeljivanje smještaja. Cilj ovih uslova bio bi podržati studente koji su u posebnoj potrebi za finansijskom podrškom, ali istovremeno održavati visoke akademske standarde u domu. Dodatno, ovim mjerama se studenti usmjeravaju na društveno koristan rad i volontiranje, kako bi čitava zajednica imala benefite od ostvarivanja ove ideje.



Inicijativa za usmjeravanje Nacrta stambene politike Crne Gore        na mlade i podršku mladima u cilju rješavanju stambenog pitanja MOACG

INTEGRALNI TEKST Inicijative za usmjeravanje Nacrta stambene politike Crne Gore na mlade i podršku mladima u cilju rješavanju stambenog pitanja


53-2023-PD-31 INICIJATIVA 3 MINISTARSTVO EKOLOGIJE I PROSOTRNOG PLANIRANJA STAMBENA POLITI
.
Download • 1.56MB

Izvod iz Inicijative za usmjeravanje Nacrta stambene politike Crne Gore na mlade i podršku mladima u cilju rješavanju stambenog pitanja


Na osnovu navedenog, a kao odgovorna omladinska organizacija sa jasno definisanim ciljevima, na Javni poziv za konsultovanje zainteresovane javnosti povodom izrade Nacrta stambene politike Crne Gore za period 2021-2030 godine MOACG podnosi Inicijativu za usmjeravanje Nacrta stambene politike Crne Gore na mlade i podršku mladima u cilju rješavanju stambenog pitanja kroz izradu novog modela stambene politike Crne Gore koji bi svoje povoljnosti prioritetno usmjerio ka mladima.


Novi potencijalni program stambene politike za koji se zalaže naša organizacija i koji je predmet interesovanja naše inicijative, adresira problem rješavanja stambenog pitanja kao glavnog parametra održive stambene politike i kvaliteta života uopšte. Rješenjem ovog izazova koji se postavlja kao primarni, pozitivno bi se uticalo i na mnoge druge aspekte socijalne politike.


Činjenica je da u urbanim sredinama, pod dejstvom globalnih i lokalnih promjena, rast cijena nekretnina i zakupa istih postaje prepreka za ostvarivanje sna o sopstvenom domu i osamostaljivanju. Ovaj problem ima ogroman uticaj ne samo za mlade, već i cijelu zajednicu, te njegovo prolongiranje i ignorisanje dovodi u pitanje neke od glavnih principa na kojima počiva opstanak i stabilnost zajednice.


Među njima, mogu se posebno izdvojiti sljedeći:


Samostalnost i osjećaj pripadnosti - lični stambeni prostor oličenje je samostalnosti i osjećaja pripadnosti zajednici, te se mladi koji uspiju riješiti svoje stambeno pitanje, osjećaju nezavisnim i spremnim da preduzmu odgovornost za svoj život. Imajući mogućnost da oblikuju svoj prostor i žive prema svojim vrijednostima, oni jačaju vezu sa lokalnom zajednicom što u budućnosti stvara pozitivan efekat na cijelo društvo.


Finansijska stabilnost – jasno je da rješenje stambenog pitanja značajno doprinosi finansijskoj stabilnosti mladih. Plaćanje zakupa znači i trošenje znatnog dijela prihoda, što dalje otežava štednju i ulaganje u druge sfere života kao što su širenje porodice, putovanja, obrazovanje, fizičko i mentalno zdravlje i sl. Posjedovanje stambenog prostora smanjuje dugoročne troškove i daje mogućnost za sticanje imovine koja se može koristiti u budućnosti.


Održavanje demografske ravnoteže – mladi koji nemaju mogućnost da riješe svoje stambeno pitanje često odlučuju da odlože sklapanje braka i osnivanje porodice, što može rezultirati niskom stopom nataliteta. Osim toga, mladi koji se suočavaju sa ovim izazovima, nerijetko će bolju priliku potražiti izvan svojih lokalnih zajednica ili u inostranstvu, a to značajno osiromašuje lokalnu zajednicu i dovodi do odliva mozgova i mlade radne snage.


Održivost lokalnih zajednica – kada mladi imaju priliku da po povoljnim uslovima riješe stambeno pitanje unutar svojih lokalnih zajednica, povećava se vjerovatnoća da će ostati u tim zajednicama, što održava stabilnost i kontinuitet iste. To dalje doprinosi očuvanju kulturne i socijalne raznolikosti i sprečava odliv stanovništva iz ruralnih područja u veće gradove.


Dugoročni društveni benefiti - osiguranje stambenog prostora za mlade ima dugoročne benefite. Prije svega, vjerovatnije je da će mladi koji imaju svoj dom, postati aktivni građani i doprinositi svojoj zajednici. Učestvovanje u lokalnim događajima, povezivanje sa ostalim stanovnicima i učestvovanje u volonterskim aktivnostima, stvara osjećaj zajedničkog duha i doprinosi jačanju socijalnih veza. Kada imaju svoj dom, mladi se osjećaju sigurnije, odgovornije prema okolini i zajednici čiji su dio, što pozitivno utiče na održavanje infrastrukture i društvenih resursa, kao i grassroot aktivizam. Takođe, ne smije se izostaviti ni činjenica da rješenje stambenog pitanja mladih može dugoročno smanjiti troškove socijalnih programa koji se odnose na stanovanje, te da bi eventualni korisnici samim tim bili manje zavisni od socijalne pomoći ili subvencija za stanovanje.


Država uspostavljanjem povoljnijih uslova za rješavanje stambenog pitanja, a koji bi bili uslovljeni ispunjavanjem određenih kriterijuma, vodi mlade u pravcu izgradnje kvalitetnijeg društva i uspostavljanja određenih ličnih i kolektivnih sistema vrijednosti i ulaganja u sebe i zajednicu. Uvođenje inovativnije stambene politike sa povoljnjijim uslovima za rješavanje stambenog pitanja mladih, nije samo ulaganje u njihovu budućnost već dugoročni doprinos za održivost društva u cjelini. Obezbijediti pristupačan stambeni prostor za mlade, znači raditi na socijalnoj koheziji i postavljati temelje za perspektivnije generacije.


Mreža za omladinski aktivizam Crne Gore stoga upućuje inicijativu za uvođenje novog modela stambene politike, koji fokus stavlja na povoljnije uslove za rješenje stambenog pitanja mladih u Crnoj Gori. Naš predlog, sadržan u inicijativi, se sastoji u sledećem:


Izgradnja stambene zgrade, sa 30 prostornih jedinica koje bi se po povoljnijim uslovima dodjeljivale svršenim srednjoškolcima i svršenim studentima.


Prije svega, kao što je i prethodno napomenuto, primarni cilj jeste da se omogući mladima da lakše riješe svoje stambeno pitanje, ali ni sekundarni i dugročni ciljevi nisu ništa manje važni. Među njima posebno izdvajamo težnju da mladi ostanu u Crnoj Gori, da osjete da država kroz progresivnu i afirmišuću stambenu politiku jasno daje do znanja da želi da ih zadrži i da ulaže u njih. Nakon toga, pitanje prostornog planiranja i same urbanizacije treba da obuhvati sve regije naše države, kako bi se izbjegao nesklad u razvijenosti istih, što kasnije dovodi do neželjenih migracija i rasipanja resursa.


Da bi mladi imali mogućnost da sačuvaju više resursa za ulaganje u svoje obrazovanje, poslovne poduhvate i štednju, nužna je inovativnija stambena politika koja bi omogućila pristupačnije stambene opcije.

Ukupno gledano, ovakav model stambene politike ima potencijal da poboljša položaj mladih, stvori povoljnije uslove za stambeno zbrinjavanje i donese brojne ekonomske benefite za državu. Kroz olakšano rješavanje svog stambenog pitanja, mladi bi dobili priliku za siguran i stabilan početak života, dok bi država ubirala plodove ekonomske osnaženosti koja bi bila izraz veće aktivnosti u građevinskom sektoru, smanjenju socijalnih troškova i zadržavanja perspektivih mladih u državi. Sa tim u vezi, MOACG upućuje inicijativu Vladi Crne Gore, sa ciljem stvaranja održivog i prosperitetnog okvira za mlade generacije.




Comments


efd107_0581c3964d37443788cec9944585fee1~mv2.jpg
bottom of page