top of page

MOACG će uticati na kreiranje i sprovođenje reforme obrazovnog sistema


„Obrazovanje je usmjeravanje mladosti ka ispravnoj logici, koju pravo afirmiše i koju iskustvo naših najboljih predaka potvrđuje kao u potpunosti ispravnu.“ Platon - (Zakoni)


MOACG će nastaviti da u saradnji sa nadležnim institucijama utiče na kreiranje i sprovođenje reforme obrazovnog sistema, kako bi mladi nakon procesa formalnog obrazovanja bili adekvatno pripremljeni za izazove tržištu rada.Comments


efd107_0581c3964d37443788cec9944585fee1~mv2.jpg
bottom of page