top of page

MOACG: Biznis akademija na Ekonomskom fakultetu - put do uspjeha i osvajanja tržišta

Mreža za omladinski aktivizam Crne Gore (MOACG) objavljuje

JAVNI POZIV ZA POHAĐANJE BIZNIS AKADEMIJE

namijenjen mladim ljudima iz svih gradova Crne Gore uzrasta od 18 do 30 godina, koji imaju tendenciju ili su već u procesu pokretanja biznisa. Za učešće u treningu će biti odabrano 20 mladih, koji se već ili žele da se bave biznisom ili preduzetništvom.

Učešće u Biznis akademiji je besplatno.


OPIS PROGRAMA BIZNIS AKADEMIJE

Učesnici Biznis akademije će sticati potrebna znanja po unaprijed utvrđenom kurikulumu, predviđenom za početnike u preduzetništvu i biznisu. Programom Biznis akademije su predviđena tri predavanja od jednom sedmično (najvjerovatnije srijedom od 17h do 20h), počevši od 6. marta 2024. godine, a predavanja će se održavati na Ekonomskom fakultetu UCG u Podgorici.

 

Link za prijavu je OVDJE.


biznis akademija preduzetnistvo zaposlavanje start up novi posao

U okviru Biznis akademije mladi ljudi će imati priliku da:

  1. stiču znanje potrebno za uspješno kreiranje biznis planova i marketing strategije, te

  2. dobiju informacije o institucijama i organizacijama koje raspodjeljuju sredstva u vidu grantova za biznis i preduzetništvo, kao i

  3. nauče na koji način napisati uspješnu prijavu (projektni prijedlog) koja će obezbijediti dobijanje novčane podrške.

 

Budući da je za uspješnu realizaciju poslovne ideje i biznis plana potrebno imati odgovarajući marketing za pozicioniranje na tržištu, navedena tema je uvrštena u program Biznis akademije, sa akcentom na digitalni marketing. Polaznici će naučiti kako kreirati najbolji marketing miks u skladu sa biznis planom.

 

Predavač na Biznis akademiji će biti prof. dr Boban Melović, redovni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, koji izvodi nastavu iz naučne oblasti Menadžment i marketing. Prof. dr Boban Melović je obavio veći broj specijalizacija u više zemalja svijeta, i to: Češkoj, Poljskoj, Rumuniji, Kini, Portugalu, Turskoj, Velikoj Britaniji, Švedskoj, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Moldaviji, Sjevernoj Makedoniji.

 

U okviru programa poseban fokus će biti na primjeni znanja, što podrazumijeva da će učesnici imati priliku da tokom trajanja Biznis akademije uz podršku profesora Melovića razviju svoj projektni prijedlog, biznis plan i marketing strategiju. Polaznicima će biti pružena i mentorska podrška u cilju usavršavanja navedenih dokumenata i vještina.


Po završetku Biznis akademije, polaznici će imati znanja i vještine da pokrenu sopstveni biznis i da se uspješno bave preduzetništvom. Polaznicima će na Biznis info konferenciji (međunarodnog karaktera), koja će biti organizovana krajem marta, biti uručen sertifikat o uspješnom pohađanju Biznis akademije i stečenim vještinama. Samoj Biznis info konferenciji će prisustvovati relevantni predstavnici institucija, privrednih komora i realnog sektora, preduzetnika i međunarodne zajednice.

 

KVALIFIKOVANI APLIKANTI (Ko se može prijaviti?)

Za pohađanje Biznis akademije se mogu prijaviti mladi iz cijele Crne Gore uzrasta od 16 do 30 godina, dakle sadašnji i svršeni studenti (ekonomskih i drugih nauka) i srednjoškolci, koji imaju tendenciju da se bave preduzetništvom i biznisom ili su početnici u toj sferi.

 

*Napomena: Mreža za omladinski aktivizam Crne Gore ne snosi troškove smještaja, puta i hrane.

 

ROK ZA PRIJAVE

Prijave se podnose elektronski - putem linka na sajtu Mreže za omladinski aktivizam Crne Gore (MOACG) do četvrtka, 22. februara 2024. godine u 16h. Link za prijavu je OVDJE.

 

NAČIN SELEKCIJE

Zainteresovani mladi elektronski - putem linka podnose prijave za pohađanje Biznis akademije putem sajta Mreže za omladinski aktivizam Crne Gore (MOACG). Nakon toga, Komisija za evaluaciju prijava za Biznis akademiju će evaluirati prijave najkasnije do 24. februara, i kandidati koji uspješno prođu prvi krug selekcije će biti pozvani na intervju najkasnije do 28. februara, a konačnu informaciju o rezultatu prijave učesnici će imati najkasnije do 29. februara.

 

DODATNE INFORMACIJE

Za sve dodatne informacije zainteresovani se mogu obratiti Mreži za omladinski aktivizam Crne Gore (MOACG) putem mejla nvomoacg@gmail.com do ponedjeljka, 19. februara 2024. godine u 13 h, a svi odgovori će u cilju ravnopravne informisanosti zainteresovanih aplikanata biti javno objavljeni na sajtu MOACG do utorka, 20. februara 2024. godine u 18h. 

 

Biznis akademija je dio projekta „Business education for successful application“, koji implementira Mreža za omladinski aktivizam Crne Gore, a finansira ga Slovačka agencije za međunarodnu razvojnu saradnju posredstvom mehanizma zvanične razvojne pomoći SlovakAid i Ambasade Republike Slovačke u Crnoj Gori.

 

Biznis akademija se realizuje na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore u saradnji sa Društvom za preduzetništvo, menadžment i biznis Ekonomskog fakulteta UCG (EMBA MONTENEGRO).

Comments


efd107_0581c3964d37443788cec9944585fee1~mv2.jpg
bottom of page