top of page

MOACG bitan faktor u borbi za bolje uslove, zaštitu i zdravlje na radu


U utorak, 28. novembra 2023. godine, u Sali samostalnih sindikata Crne Gore aktivisti Mreže za omladinski aktivizam Crne Gore prisustvovali su sastanku u organizaciji UZNR (Udruženje zaštite na radu Crne Gore) koji je održan nakon konferencije ,,QUO VADIS OSH".Predstavnici i predstavnice MOACG Luka Kažić, Jakov Ivanović, Teodora Bojana Jovanović, Jakov Ivanović, Romana Bjelica i Jovana Bošković su imali priliku da se upoznaju sa pravnim okvirima i zakonskim propisima povezanim s zaštitom i zdravljem na radu kao i da kroz dijalog iskažu svoje mišljenje u vezi ovih tema.


Na ovom sastanku, posebna pažnja je bila usmjerena na nepoštovanje zakona u praksi kao i na sagledavanje mogućih načina i mehanizama za rješavanje istog.Ovaj događaj je realizovan u okviru projekta ,,Unapređenje uslova i zaštite i zdravlja na radu kao podrška zemljama Zapadnog Balkana u procesu pristupanja Evropskoj uniji", koji finansira Evropska komisija.

Comments


efd107_0581c3964d37443788cec9944585fee1~mv2.jpg
bottom of page