top of page

Mladi unaprijedili znanja o organizaciji događaja i pisanju saopštenja


moacg

U poneđeljak, 15. maja 2023. godine Mreža za omladinski aktivizam Crne Gore je realizovala trening "Unapređenje položaja mladih" u Birziminium HUB-u, kao jednu od aktivnosti u okviru projekta "Podrška mladima i građanima u borbi protiv govora mržnje i diskriminacije u cilju smanjenja etničke distance - Support for youth and citizens to fight against hate speech and discrimination to reduce ethnic distance", koji je podržala Vlada Australije, a implementira ga MOACG.


MOACG

Trening je bio posvećen jačanju vidljivosti mladih, te podsticanju aktivističkog duha i osposobljavanju mladih, da kao budući aktivisti osmisle i realizuju aktivnosti koje će zainteresovati mlade i biti im od koristi, a zatim da o toj aktivnosti kroz saopštenje izvijeste javnost. Mladi su takođe dobili smjernice na koji način treba uspostaviti saradnju sa lokalnom samoupravom, kao i sa kojim se izazovima mogu susresti u organizaciji i realizaciji istih.


U prvom dijelu treninga, predavačica Marija Manja Jovović je edukovala mlade o osnovnim principima za pisanje saopštenja i obraćanje javnosti, kako stvoriti i održati dobre odnose sa medijima. Jovović je sa učesnicima podijelila brojne savjete za uspješnu komunikaciju, koji su od izuzetnog značaja za omladinske aktiviste na početku.


MOACG

Drugi dio treninga predavačica Arijana Nikolić Vučinić posvetila je temeljnom objašnjenju koraka koje je neophodno preduzeti kako bi se događaj uspješno organizovao, nakon čega su kroz diskusiju i praktičan rad polaznici bili u prilici da testiraju novostečena znanja.


Na kraju treninga, kroz razgovor i internu evaluaciju, učesnici su istakli da im je ovaj trening bio izuzetno zanimljiv i značajan za dalje aktivističko djelovanje, te da je neophodno realizovati više ovakvih aktivnosti u cilju unapređenja znanja i vještina mladih.


MOACG

Projekat "Podrška mladima i građanima u borbi protiv govora mržnje i diskriminacije u cilju smanjenja etničke distance" je podržala Vlada Australije i implementira ga Mreža za omladinski aktivizam Crne Gore. "Support for youth and citizens to fight against hate speech and discrimination to reduce ethnic distance" is supported by the Australian Government and implemented by Network for Youth Activism of Montenegro/Mreža za omladinski aktivizam Crne Gore. Projekat ima za cilj jačanje kompetencija i spremnosti mladih (sa akcentom na manjine) i, u širem kontekstu, ostalih građana, da utiču na svoje vršnjake i sredinu u kojoj žive, da zaštite sebe i druge od govora mržnje, da rade na smanjenju nivoa diskriminacije, te da aktiviraju omladinu i druge građane. Time, učesnici projekta, postaju aktivisti i mladi članovi kritičke mase koju mogu uvećavati i osnaživati u svom daljem radu i time doprinijeti društvu u cjelini.


Comments


efd107_0581c3964d37443788cec9944585fee1~mv2.jpg
bottom of page