top of page

Mladi učili o asertivnoj komunikaciji i zagovaranju pozitivnih društvenih promjena

Drugo predavanje u okviru Programa osposobljavanja za omladinske aktiviste/kinje u poneđeljak su održali omladinski aktivisti Lana Jovetić i David Vukićević.


Mreža za omladinski aktivizam Crne Gore u saradnji sa Kancelarijom za mlade - Sekretarijat za lokalnu samoupravu Glavnog grada nastavlja djelovanje u cilju jačanja položaja mladih i njihovog angažmana u društvu, te je uspješno održanadrugaobuka u okviru Programa osposobljavanja za omladinskog aktivistu/kinju u poneđeljak, 27. februara 2023. godine u Omladinskom klubu Podgorica.

Fokus drugog predavanja Programa bio je namijenjem bližem upoznavanju učesnika sa praktičnim djelovanjem i praktičnom primjenom asertivne komunikacije u rješavanju izazova sa kojima se omladinski aktivisti susrijeću. Pored toga, važnost prijevremene informisanosti i prepoznavanja medija i civilnog sektora, kao značajnog partnera u zagovaranju pozitivnih društvenih promjena, te strategija komunikacije sa medijima predstavljaju aspekte sa kojima budući aktivisti/kinje treba da budu upoznati.

Predavanje, koje su održali omladinski aktivisti Lana Jovetić i David Vukićević, je bilo prožeto simulovanim situacijama iz prakse aktivista i omladinskih organizacija.


Mladi polaznici obuka vrjednuju i smatraju izuzetno korisnim pristup predavača, koji prilagođen učesnicima, te su zadovoljni stečenim vještinama i dodatno motivisani da nastave putem uspješnih omladinskih aktivista, odnosno aktivistkinja.


Commenti


efd107_0581c3964d37443788cec9944585fee1~mv2.jpg
bottom of page