top of page

Mladi Nikšića proširili znanja u oblasti zaštite životne sredine i borbe protiv korupcije

Updated: Jun 23, 2023


MOACG

U utorak, 25. aprila 2023. godine, Mreža za omladinski aktivizam Crne Gore održala je edukativnu radionicu “Mladi za životnu sredinu bez korupcije” u Omladinskom centru u Nikšiću u cilju informisanja mladih o visokoj stopi prisutnosti korupcije u oblasti životne sredine kao i načinima na koje oni mogu doprinijeti prevenciji i suzbijanju iste, ali i raditi na očuvanju životne sredine.Predavanje su održali predsjednik MOACG David Vukićević i koordinator Tima za zaštitu životne sredine, ekologiju i nauku Aleksa Obradović koji su se potrudili da svoje bogato znanje i iskustvo prenesu na učesnike i motivišu ih da rade na implementaciji aktivnosti kao što su pravilno sortiranje i odlaganje otpada, reciklaža i kompostiranje koje su od izuzetnog značaja za očuvanje životne sredine.


Prisutni su imali priliku da se informišu i o sistemima zaštite životne sredine u Crnoj Gori kao ekološkoj državi, nakon čega su se bliže upoznali i sa koruptivnim pojavama u ovoj oblasti, kome i na koji način iste mogu prijaviti i kakav to uticaj ima na državni budžet i blagostanje građana u Crnoj Gori.


Učesnici su na radionici u Nikšiću imali priliku da se upoznaju i sa važnim inicijativama koje je MOACG u saradnji sa partnerskim organizacijama podnijela. Mreža za omladinski aktivizam Crne Gore, Organizacija KOD, Eko tim i Mreža za promjene su predali inicijativu Vladi Crne Gore za formiranje platforme pod nazivom Nadležan.me, koja je zamišljenja kao zvanična institucionalna platforma gdje će građani prijavljivati nepravilnosti, probleme i eventualnu korupciju, a administrator platforme će upućivati nadležnim inspekcijama i organima prijave, čime će se povećati transparentnost, smanjiti stopa korupcije u sistemu i poboljšati umreženost institucija. Pored toga, Mreža za omladinski aktivizam Crne Gore, Organizacija KOD, Eko tim i Mreža za promjene su podnijeli i inicijativu za izmjenu i dopunu Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu.Predavanje je održano u saradnji sa organizacijama KOD, EKO tim i Mrežom za promjene, u okviru projekta “Smanjenje korupcije u oblasti zaštite životne sredine” u okviru podrške Nacionalnog demokratskog instituta (NDI) - Podrška civilnom društvu u borbi protiv korupcije na Zapadnom Balkanu 2021 – 2023. koji ima za cilj smanjenje korupcije u oblasti zaštite životne sredine Crne Gore.

Comments


efd107_0581c3964d37443788cec9944585fee1~mv2.jpg
bottom of page