top of page

Mladi i životna sredina: koliko smo upoznati sa načinom finansiranja zelenih projekata?
Koordinator Tima za zaštitu životne sredine, ekologiju i nauku MOACG Aleksa Obradović, učestvovao je 7. juna u hotelu “Hilton”, na radionici "Klimatsko finansiranje".


Radionica je realizovana u cilju daljeg podizanja kapaciteta i razmjene mišljenja o Zelenom klimatskom fondu (ZKF), te spremnosti Crne Gore za finansiranje projekata iz ovog fonda.Imajući u vidu pristupne pregovore sa EU i poglavlje 27 koje se odnosi na životnu sredinu, a koje istovremeno podrazumijeva značajna ulaganja u taj sektor, izuzetno je važno da kao mladi ljudi budemo upoznati sa procesom finansiranja projekata koji za cilj imaju unapređenje stanja u toj oblasti.


Predavači na radionici bili su gđa Nataša Obradović, lokalni ekspert za klimatsko finasiranje i g. Jernej Stritih, međunarodni ekspert.

Poglavlje 27 EU životna sredina zeleni klimatski fond

Radionica je organizovana od strane Kancelarije za održivi razvoj u Generalnom sekretarijatu Vlade, u saradnji sa Eko-fondom, a u sklopu programa spremnosti i pripremne podrške Zelenog klimatskog fonda (ZKF) – “Unapređenje kapaciteta Nacionalne kontakt osobe u Crnoj Gori za saradnju sa GCF-om i jačanje državnog strateškog plana za podršku implementaciji ažuriranog nacionalnog utvrđenog doprinosa (NDC2)”.


コメント


efd107_0581c3964d37443788cec9944585fee1~mv2.jpg
bottom of page