top of page

MARIJA BOLJEVIĆ NA REGIONALNOJ OBUCI U SARAJEVU UNAPRIJEDILA ZNANJA U OBLASTI KREIRANJA JAVNIH POLITIKA ZA MLADERukovoditeljka Organizacionog odjeljenja Mreže za omladinski aktivizam Crne Gore Marija Boljević prisustvovala je regionalnoj obuci o kreiranju javnih politika sa akcentom na omladinske politike, koju je organizovao Nacionalni demokratski institut Bosne i Hercegovine (NDI) u Sarajevu u periodu od 21. do 23. juna 2024. godine.

Učesnici su na početku imali priliku da razmijene iskustva i da sa prisutnima podijele kakvo je stanje u njihovim zemljama u pogledu položaja mladih, te da mapiraju zajedničke probleme mladih na regionalnom nivou.

Nadalje, tokom ove dvodnevne obuke, učesnici iz Crne Gore, Srbije, Bosne i Hercegovine, Albanije, Sjeverne Makedonije i Kosova su kroz obuku koju su facilitirali članovi Grupe 9 – međustranačke, međuetničke i međuentitetske grupe mladih političkih lidera u Bosni i Hercegovini koja je osnovana uz podršku NDI-a, usvojili teorijska znanja o kreiranju javnih politika, obuhvatajući identifikaciju problema, postavljanje ciljeva, konsultacije sa relevantnim zainteresovanim subjektima, izradu same politike, zagovaranje i lobiranje kod donosioca odluka za istu, te adekvatno medijsko predstavljanje.

Organizovana je i panel diskusija na temu „Saradnja između javnog i civilnog sektora – potencijali za udruženi odgovor na rastući odliv mozgova u regionu“, na kojoj su govorile predstavnice javnog i civilnog sektora BIH.Obuka je upotpunjena grupnim zadatkom kojim je predviđena simulacija svih koraka pisanja javne politike sa fokusom na mlade, kao i prezentacija iste.


Comments


efd107_0581c3964d37443788cec9944585fee1~mv2.jpg
bottom of page