top of page

Jovetić: Sistemski djelovati u cilju suzbijanja povreda ljudskih i manjiskih prava

Saopštenje koordinatorke za zaštitu ljudskih prava Lane Jovetić


Mreža za omladinski aktivizam Crne Gore, djelujući na polju jačanja omladinskog aktivizma  i u oblasti ljudskih i manjinskih prava, svakodnevno teži podizanju svijesti mladih o važnosti poštovanja istih, kao i o potrebi da se, kako na individualnom tako i na kolektivnom nivou reaguje prilikom pokušaja i/ili povreda istih. Vodeći se postavljenim ciljevima i težnjama, Mreža za omladinski aktivizam Crne Gore ovog puta se osvrće na situaciju omalovažavanja romske populacije, kojim se navedena populacija dovodi u podređen i nezavidan položaj, te je došlo do kršenja Ustava Crne Gore, konkretno člana 8 koji propisuje: „Zabranjena je svaka neposredna ili posredna diskriminacija, po bilo kom osnovu.“


Ovom prilikom osuđujemo fotografiju koju je "Crnogorska kulturna mreža" objavila.  Smatramo da je nedopustivo da se u demokratskoj i građanskoj državi Crnoj Gori iznosi drugačiji odnos prema romskoj populaciji, u odnosu na druge narode i nacije. Imajući u vidu aktuelnu društvenu situaciju, od izuzetne je važnosti i podsjetiti da je krucijalno za očuvanje temelja građanskog i sekularnog društva voditi se pravim ljudskim vrijednostima, te se suzdržavati od izazivanja ili podsticanja mržnje ili netrpeljivosti po bilo kom osnovu, a čemu nažalost sve češće svjedočimo u posljednje vrijeme.


Takođe, ističemo da društveno neprihvatljivim ponašanjem pojedinaca, te formalnih i neformalnih grupa, u posljednjem periodu učestalo dolazi do izraženije pojave marginalizacije različitih grupa, govora mržnje i netrpeljivosti, a na suzbijanju pomenutih problema moramo djelovati kao zajednica, naročito sistemski, i time pokazati postojanost i odlučnost institucija.


Stoga, podstaknuti ovim problemima, koji opterećuju naše društvo, smatramo da mlade, i građane uopšte, treba pravovremeno i preventivno edukovati o ljudskim i manjiskim pravima, o destruktivnom djelovanju govora mržnje i netrpeljivosti, te načinima suzbijanja navedenih devijacija, na čemu Mreža za omladinski aktivizam Crne Gore već aktivno radi.


Tako je Mreža za omladinski aktivizam Crne Gore u proteklih godinu dana, vodeći se latinskom maksimom Ignorantia iuris nocet (Nepoznavanje prava škodi), organizovala brojne edukativne radionice i aktivnosti u oblasti zaštite ljudskih i manjinskih prava. 


Koordinatorka za zaštitu ljudskih prava Mreže za omladinski aktivizam Crne Gore,

Lana Jovetić

Comments


efd107_0581c3964d37443788cec9944585fee1~mv2.jpg
bottom of page