top of page

Jana Đukić sa mladima iz regiona na događaju "Informisanje mladih"


MOACG

Članica Organizacionog odjeljenja Mreže za omladinski aktivizam Crne Gore Jana Đukić je na poziv NVO Forum MNE, u srijedu, 22. juna u Upbeat hub-u, učestvovala u događaju "Informisanje mladih".


Jana Đukić

Na događaju se govorilo o izazovima i rješenjima omladinskog aktivizma, sa ciljem identifikovanja mogućnosti za poboljšanje, razvijanja novih strategija i širenja saradnje među organizacijama i institucijama koje se bave omladinskim radom.


Okupljeni mladima, predstavnicima organizacija civilnog društva kao i predstavnicima vlasti Snežana Milačić je predstavila rezultate Istraživanja o percepciji i potrebama mladih za informativnim servisima sproveden u zemljama regiona (Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Sjeverna Makedonija i Albanija).Evlira Hadžibegović govoreći o perspektivama omladinskog rada, ukrstila je mišljenja i iskustva prisutnih o problemima sa kojima se srijeću u radu sa mladima.

Charlotte Simon, projektna koordinatorka (ERYICA), putem video obraćanja, predstavila je projekat YinfoPioneers, ali i prilike u okviru organizacije koju predstavlja.


Događaj se organizovao u okviru projekta YinfoPioneers: Informativni servisi za mlade na Zapadnom Balkanu koji Forum MNE sprovodi u saradnji sa ERYICA (Evropska agencija za informisanje i savjetovanje mladih) i partnerima iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji.
Comments


efd107_0581c3964d37443788cec9944585fee1~mv2.jpg
bottom of page