top of page

INTERAKTIVNA I NADASVE KORISNA PANEL DISKUSIJA SA PROF. DR VESNOM SIMOVIĆ-ZVICER

Sinoć, 16. maja, sa početkom u 18 časova, u Multimedijalnoj sali KIC "Budo Tomović", održana je panel diskusija "Radna prava mladih", na kojoj je govorila uvažena prof. dr Vesna Simović-Zvicer, a koju je organizovala NVO Mreža za omladinski aktivizam Crne Gore (MOACG).


RADNA PRAVA MLADIH VESNA SIMOVIĆ ZVICER DAVID VUKIĆEVIĆ

Mreža za omladinski aktivizam Crne Gore se zalaže za blagovremenu edukaciju i preventivnu zaštitu prava, te, u svijetlu toga, radi na tome da uputi mlade u sve ono što je neophodno da znaju u vezi sa njihovim pravima i slobodama, a ovoga puta, pravima u okviru radnog odnosa.


Prof. dr Vesna Simović-Zvicer, koja iza sebe ima dugogodišnje iskustvo iz oblasti radnog prava, ali i iskustvo u radu sa mladima, kao profesorica Univerziteta Crne Gore na Pravnom fakultetu i Fakultetu političkih nauka, bila je odličan izbor za govornika na ovoj panel diskusiji svojim stručnim izlaganjima, ali i otvorenom i prijatnom komunikacijom sa prisutnim mladima, koji su prof. dr Simović-Zvicer uputili više desetina pitanja.


RADNA PRAVA MLADIH VESNA SIMOVIĆ ZVICER DAVID VUKIĆEVIĆ

Pitanja upućena govornici ticala su se trenutne slike tržišta rada, pravnih ljekova koji su dostupni mladima koji dožive povredu prava, vrstama ugovora o radnom odnosu, pravnim aktima koji regulišu ovu pravnu oblast, njihove primjene i kvaliteta, usklađivanja našeg radnog prava sa regulativama EU, a prof. dr Simović-Zvicer je odgovorila na sva njihova pitanja i pružila im pravne savjete o situacijama kršenja njihovih prava koje su joj mladi izložili.


Mladi su istakli da im je diskusija bila vrlo korisna, kako zbog stupanja u radni odnos, tako i zbog poznavanja svojih prava i upoznavanja sa pravom uopšte, te da je bila informativna, ali i zanimljiva i prijatna, mahom zbog pristupa prof. dr Vesne Simović-Zvicer koja je na način prijemčiv mladima govorila o kompleksnim temama.

Posebno zanimljivo mladima bilo je pitanje pravne regulative stručnog osposobljavanja, a predsjednik MOACG David Vukićević je govorio o ciljevima Inicijative koju je MOACG 4. maja 2022. godine podnijela Skupštini Crne Gore o izmjeni Zakona o stručnom osposobljavanju lica sa stečenim visokim obrazovanjem.

MOACG zahtjeva da se član 10 Zakona izmijeni na način da minimalna naknada po osnovu stručnog osposobljavanja ne može biti niža od minimalne zarade i da iznosi 450,00 eura, od 1. juna 2022. godine.Vesna Simović Zvicer | David VukićevićComentarios


efd107_0581c3964d37443788cec9944585fee1~mv2.jpg
bottom of page