Inicijativa MOACG upsješna: Skupština CG povećala naknadu na 450 eura

Updated: Jul 30

INICIJATIVA MOACG USPJEŠNA: SKUPŠTINA CRNE GORE IZGLASALA DA NAKNADA ZA STRUČNO OSPOBLJAVANJE BUDE 450,00 EURA