top of page

Inicijativa MOACG upsješna: Skupština CG povećala naknadu na 450 eura

Updated: Sep 30, 2022

INICIJATIVA MOACG USPJEŠNA: SKUPŠTINA CRNE GORE IZGLASALA DA NAKNADA ZA STRUČNO OSPOBLJAVANJE BUDE 450,00 EURA


Skupština Crne Gore izglasala je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o stručnom osposobljavanju koji previđa da se naknada navedenim korisnika sa dosadašnjih 266,00 eura poveća 450,00 eura na inicijativu MOACG, a koju su poslanici pretočili u prijedlog zakona.


Povezano: MOACG PODNIJELA SKUPŠTINI CRNE GORE INICIJATIVU ZA IZMJENU ZAKONA


Inicijativu za povećanje naknade Mreža za omladinski aktivizam Crne Gore je podnijela 4. maja 2022. godine, nakon čega se MOACG obraćala dopisima više Ministarstava.


Prijedlog zakona je izglasan sa 100 procentnom podrškom prisutnih 72 poslanika/ca. Ostaje žal što prijedlog zakona nije izglasan prije dva mjeseca, kako bi mladi ranije osjetili benefite izmjena zakona.


Na 8. sjednici prvog redovnog zasijedanja Skupštine Crne Gore izglasani su i prijedlozi zakona, kojima se predviđa povećanje studentskog kredita na 112,50 eura i studentske stipendije na 225,00 eura.Raduje nas činjenica da su Studentski parlament UCG, kao i Univerzitet Mediteran istovremeno radili na rješavanju ovih aktuelnih pitanja za mlade.


Mladi pokreću.

efd107_0581c3964d37443788cec9944585fee1~mv2.jpg
bottom of page