top of page

Građanke i građani Šavnika se raduju vjetroparku, žele perspektivu za mlade i razvoj ekonomije

Updated: Oct 26, 2023


U neđelju, 8. oktobra 2023. godine aktivisti Mreže za omladinski aktivizam Crne Gore su sa info-štandom “Uprava za građane”, posjetili Šavnik, gdje su razgovarali sa više od 30 građana i građanki. Sa njima su naši volonteri podijelili zanimljive podatke o Partnerstvu za otvorenu upravu, nakon čega su im kroz diskusiju pružili mogućnost da istaknu probleme sa kojima se susrijeću na lokalnom nivou, te na koji način bi oni mogli uticati na rješavanje istih i uključiti se u proces donošenja odluka lokalne samouprave i državne uprave.

Građani su pokazali visok nivo interesovanja za pronalaženje načina za adekvatno korišćenje turističkih i energetskih potencijala Šavnika, a važna tema za građanke i građane ove opštine su ekonomija i razvoj preduzetništva, adekvatni odgovor na masovno napuštanje grada od strane mladih sugrađana, s posebnim akcentom na kreiranje zanimljivih sadržaja i poslovnih prilika za njih.

Građani i građanke ističu da se raduju najavljenoj izgradnji vjetroparka Bijela i potenciraju prirodu Šavnika kao značajan resurs koji lokalna samouprava i država moraju zaštiti i mogu iskoristiti za povećanje broja turista u ovom lijepom krajoliku. Naši aktivisti su ih uputili na razne načine na koje mogu osigurati ostvarivanje svojih ideja, poput građanske participacije u budžetskoj kontroli, e-Participacije i javnih rasprava.

Ova aktivnost sprovedena je u okviru projekta “Uprava za građane”, koji Mreža za omladinski aktivizam Crne Gore sprovodi u saradnji sa Organizacijom KOD, a uz podršku Nacionalnog demokratskog instituta (NDI).Comments


efd107_0581c3964d37443788cec9944585fee1~mv2.jpg
bottom of page