top of page

Glavnom gradu neophodna nova parking mjesta, ulice i zelenilo; nečistoća grada gorući problem

Updated: Oct 26, 2023


U poneđeljak, 9. oktobra 2023. godine Mreža za omladinski aktivizam Crne Gore na info-štandu “Uprava za građane” u centru Podgorice razgovarala sa više od 250 građana i građanki Glavnog grada uz zalaganje naših aktivista/kinja. Oni su, uz pomoć promotivnih i edukativnih materijala, kao i kroz razgovor, uputili građanke i građane u koncept i tematske oblasti Partnerstva za otvorenu upravu, nakon čega su im pružili mogućnost da istaknu probleme sa kojima se susrijeću u svom gradu i državi. Informisali su ih o načinima na koje mogu biti učesnici/ce procesa njihovog rješavanja, ali i kreiranja javnih politika.

Građani i građanke su iskazali interesovanje za načine na koje se mogu uključiti u procese donošenja odluka na lokalnom i nacionalnom nivou, ali i za digitalizaciju određenih servisa, s posebnim akcentom na alatke poput e-Participacije, e-Upis, e-Peticija i Portala otvorenih podataka.

Neki od najčešćih problema koje su građani i građanke Podgorice u razgovoru sa našim aktivistima i aktivistkinjama na info-štandu istakli bili su visok stepen korupcije, zapošljavanja po nacionalnoj osnovi i zloupotrebe budžetskih sredstava, visok nivo nezaposlenosti, neefikasnost gradskog prevoza i zakrčenost ključnih saobraćajnica, a kako kažu, potrebno je urediti zelene površine i temeljno pristupiti otklanjanju otpada i osigurati efikasnost gradske Čistoće, kako bi grad dobio ljepši izgled. Ono što posebno brine građanke i građane su infrastrukturni problemi, nedostatak parking mjesta i nepropisno parkiranje.

Ova aktivnost sprovedena je u okviru projekta “Uprava za građane”, koji Mreža za omladinski aktivizam Crne Gore sprovodi u saradnji sa Organizacijom KOD, a uz podršku Nacionalnog demokratskog instituta (NDI).

efd107_0581c3964d37443788cec9944585fee1~mv2.jpg
bottom of page