top of page

Boljević i Đukić na obuci "Prve intervencije u krizi"


Rukovoditeljka Organizacionog odjeljenja Marija Boljević i članica Jana Đukić su na poziv NVO CAZAS u periodu od 15. do 17. juna 2023. godine prisustvovale obuci "Prve intervencije u krizi" koja se održala u hotelu Palas u Petrovcu.


Seminar je bio namijenjen nepsihološkom kadru, odnosno omladinskim radnicima i radnicama, socijalnim radnicima i radnicama, zaposlenima u OCD, koji rade sa vulnerabilnim grupama, obzirom da su upravo oni ti koji pružaju prve intervencije u kriznim situacijama.


Obuku su vodili psihološkinja Varja Pejković i Nebojša Žižić, specijalista medicinske psihologije.Prvog dana obuke osim predstavljanja projekta (Mo)mentalno zdravlje u sklopu kojeg je obuka i realizovana održano je predavanje na temu zdravlja i psihološke prve pomoći, gdje je bilo riječi o karakterističnoj podjeli ličnosti na tipove A, B i D, na osnovu toga kako odgovaraju na stres i stresore. Zatim su učesnici imali priliku da nauče više o instrumentima aktivnog slušanja i pojmovima poput "dramskog i pobjedničkog trougla" i njihovoj korelaciji.


Drugog dana predavači su stavili fokus na detaljno upoznavanje učesnika sa pojmom kriza i krizna intervencija, ciljevima istih i načinima na koji ih možemo prepoznati, kao i tehnikama savjetovanja kojima treba da se služi nepsihološki kadar prilikom pružanja prve intervencije u kriznim situacijama.


Pored toga akcenat je stavljen na brigu o sebi, posebno ističući načine prevencije sindroma sagorijevanja kod pružalaca usluga savjetovanja u kriznim situacijama, obzirom da je to izuzetno česta pojava u periodima kada je klijentima potrebna češća podrška.


Trećeg dana učesnici su kroz praktične vježbe imali priliku da dokažu i pokažu naučeno uz superviziju stručnih predavača, nakon čega je cjelokupna teorijska sesija potkrijepljena dodatnim primjerima iz prakse, čime je nakon Q&A sesije zaključena obuka.


Cilj obuke bio je osposobljavanje kadrova koji svakodnevno rade sa vulnerabilnim grupama da prepoznaju krizne situacije i pruže prvu intervenciju u istima.


Obuka je realizovana u okviru projekta (Mo)mentalno zdravlje podržanog kroz program "OCD u Crnoj Gori-od osnovnih usluga do oblikovanja politika-M'BASE" koji sprovode CGO, Friedrich-Ebert-Stifung (FES), CZIP i Politikon mreža. Projekat finansira Evropska unija, a kofinansira Ministarstvo javne uprave.

Comments


efd107_0581c3964d37443788cec9944585fee1~mv2.jpg
bottom of page