top of page

Bar: Predstavnici OCD stekli znanje i vještine u radu sa otvorenim podacima


Mreža za omladinski aktivizam Crne Gore je u saradnji sa organizacijom Obrazovanje za znanje uspješno realizovala drugu po redu obuku za predstavnike i predstavnice organizacija civilnog društva "Otvoreni podaci za jače civilno društvo" u Maloj sali Opštine Bar u subotu, 21. oktobra 2023. godine.

Podsjećamo, Mreža za omladinski aktivizam Crne Gore u okviru projekta “Uprava za građane” koji realizuje u saradnji sa Organizacijom KOD, a uz podršku Nacionalnog demokratskog instituta (NDI), realizuje tri obuke za predstavnike civilnog društva o otvorenim podacima i Partnerstvu za otvorenu javnu upravu u različitim regijama, u saradnji sa organizacijom Obrazovanje za znanje.

Cilj obuke je podsticanje predstavnika civilnog društva da u svom radu upotrebljavaju portal otvorenih podataka kao i druge setove otvorenih podataka, a, u tom duhu, pomoći organizacijama da saznaju više o tome gdje mogu pronaći otvorene podatke, ali i za što ih mogu koristiti i kako te podatke mogu koristiti.

U susret tom cilju, edukatorka Arijana Nikolić Vučinić je prisutne upoznala sa načelom proaktivnog pristupa informacijama, te pojmom i primjerima otvorenih podataka. Ukazala im je na postojeće baze otvorenih podataka u Crnoj Gori i EU koje mogu koristiti za rad u nevladinom sektoru, ali i iz pozicije građanki i građana. Bilo je riječi i o pravu na slobodan pristup informacijama kao policy oblasti Partnerstva za otvorenu upravu (POU-OGP), a, u tom kontekstu, i o slobodnom pristupu informacijama i zakonskoj regulativi iz te oblasti u Crnoj Gori.

Dodatno, učesnici su imali zadatak da identifikuju postojeće nedostatke kada je u pitanju dostupnost podataka u tematskim oblastima za koje se zalažu njihove organizacije te su ohrabreni da zagovaraju objavljivanje tih podataka.

Ova aktivnost sprovedena je u okviru projekta “Uprava za građane”, koji Mreža za omladinski aktivizam Crne Gore sprovodi u saradnji sa Organizacijom KOD, a uz podršku Nacionalnog demokratskog instituta (NDI).Comentários


efd107_0581c3964d37443788cec9944585fee1~mv2.jpg
bottom of page