top of page

Bar: Javni poziv za radionicu "Mladi za zdravstvo bez korupcije"

U petak 7. aprila, Mreža za omladinski aktivizam Crne Gore organizuje edukativnu radionicu "Mladi za zdravstvo bez korupcije" sa ciljem podizanja svijesti javnog mnjenja, među kojima i mladih, o važnosti prevencije i suzbijanja korupcije u zdravstvenom sistemu Crne Gore.
Na radionici, mladi će se informisati koliko je zapravo korupcija zastupljena u svim oblastima, naročito u zdravstvenom sistemu, šta se sve podrazumijeva pod pojmom korupcije, kao i kome i na koji način mogu da se obrate i prijave takve vrste nepravilnosti i time daju doprinos u borbi protiv korupcije u Crnoj Gori.


Ovo je još jedna u nizu radionica koje će MOACG sprovesti u narednom periodu u saradnji sa organizacijama CeMI, Juventas i Queer Montenegro, u okviru projekta Nacionalnog demokratskog instituta (NDI) - Podrška civilnom društvu u borbi protiv korupcije na Zapadnom Balkanu 2021 – 2023. koji ima za cilj smanjenje korupcije u zdravstvenom sistemu Crne Gore.Radionica će se održati u petak 7. aprila, sa početkom u 18h u Omladinskom centru,u Baru.


Ohrabrujemo sve mlade iz Bara da se prijave na ovu edukativnu radionicu, kako bi se detaljnije informisali, naučili da prepoznaju korupciju i na nju adekvatno reaguju i prijave je za to relevantnim adresama, kako bi ista bila adekvatno sankcionisana, što će dovesti do pozitivnih promjena u zdravstvenom sistemu Crne Gore i značajnog smanjenja nepravilnosti koje je trenutno moguće uočiti.


Prijave su otvorene do 6. aprila u 20h.

Vidimo se u Baru!

Comments


efd107_0581c3964d37443788cec9944585fee1~mv2.jpg
bottom of page