top of page

BAR: Javni poziv za OCD za obuku o slobodnom pristupu informacijama


Mreža za omladinski aktivizam Crne Gore u okviru projekta “Uprava za građane” koji realizuje u saradnji sa Organizacijom KOD, a uz podršku Nacionalnog demokratskog instituta (NDI), realizuje tri obuke za predstavnike civilnog društva o otvorenim podacima i Partnerstvu za otvorenu javnu upravu u različitim regijama, u saradnji sa organizacijom Obrazovanje za znanje.


Nakon uspješno realizovane radionice u Bijelom Polju, očekuje nas radionica za OCD na jugu Crne Gore. Druga od tri radionice će se održati u maloj sali Opštine Bar u subotu, 21. oktobra 2023. godine sa početkom u 11 h, a trajaće do 14 h.


Mreža za omladinski aktivizam Crne Gore i Obrazovanje za znanje će organizovati tri radionice sa tri grupe predstavnika i predstavnica civilnog društva o otvorenim podacima koje će pomoći organizacijama da saznaju više o tome gdje mogu pronaći otvorene podatke, ali i za što ih mogu koristiti i kako te podatke mogu koristiti u svom svakodnevnom radu. Cilj radionice je podsticanje predstavnika civilnog društva da koriste portal otvorenih podataka, kao i otvorene podatke koji su dostupni na drugim mjestima. Dodatno, učesnici će biti podstaknuti da identifikuju postojeće nedostatke kada je u pitanju dostupnost podataka u njihovoj oblasti rada i da se zalažu za objavljivanje tih podataka, kroz formiranje radne grupe, ukoliko postoji interesovanje OCD-a. Svaka organizacija može delegirati po najviše 3 predstavnika, a prijave se šalju na e-mail adresu: organizaciono.moacg@gmail.com, a treba da sadrže ime organizacije, ime, prezime, broj telefona i e-mail predstavnika.


Commentaires


efd107_0581c3964d37443788cec9944585fee1~mv2.jpg
bottom of page