top of page

Anastasija Bulatović, po(v)učena uspjehom MOACG, poželjela je da bude dio organizacije


MOACG

Anastasija Bulatović, po(v)učena uspjehom MOACG, i osjećajem da ista zaista može da doprinese promjenama u našem društvu, poželjela je da bude dio organizacije. Saznajte zašto je Anastasija i pored saradnje sa drugim nevladinim organizacijama odlučila da se bavi volontiranjem i omladinskim aktivizmom u Mreži za omladinski aktivizam Crne Gore.


Anastasija Bulatović


Koliko dugo se baviš volontiranjem?

Volontiranjem se intenzivno bavim četiri godine. Sarađivala sam sa brojnim NVO organizacijama i učestvovala u brojnim projektima.


Šta te motivisalo da se učlaniš u MOACG?

Pratila sam rad MOACG preko društvenih mreža. Povučena uspjehom ove nevladine organizacije i osjećajem da ista zaista može da doprinese promjenama u našem društvu, poželjela sam da budem dio tima.


Koja ti je najdraža aktivnost koju smo sproveli u MOACG-u?

Definitivno te edukativne radionice koje šire svijest i interesovanje mladih, prosto pokreću ih na promjene!


Šta za tebe MOACG predstavlja?

MOACG je organizacija koja mi omogućava prije svega lični razvoj. Iz aktivnosti u aktivnost moja svijest se širi, a znanje nadograđuje.


Šta ti je MOACG pružila?

Mreža za omladinski aktivizam Crne Gore mi je pružila mogućnost da rastem, da saznam neke nove stvari i obogatim svoje znanje.


Da li su tvoja očekivanja ispunjena? Šta si naučio/la u MOACG-u?

MOACG me je naučila da ozbiljno i sigurno pristupam rješavanju problema.


Šta bi poručila mladim volonterima koji žele da se prijave?

Mlade volontere koji žele da se prijave za volontiranje ohrabrujem da prosto to i učine. Mreža za omladinski aktivizam Crne Gore je organizacija od čijih članova može da se uči samo najbolje!

Comments


efd107_0581c3964d37443788cec9944585fee1~mv2.jpg
bottom of page