top of page

AKTIVISTI MOACG OBUČENI ZA PODNOŠENJE PRIGOVORA NA GOVOR MRŽNJE

KAO I ZA ODRŽAVANJE KVALITETNIH ODNOSA SA JAVNOŠĆU

Aktivisti Mreže za omladinski aktivizam Crne Gore Nađa Stojanović, Ana Petrović i Jovan Banjević su imali priliku da razviju svoje komunikološke vještine i da saznaju kako zakon sankcioniše govor mržnje u okviru.


Dvije obuke koje je održao Media centar, 15. i 16. juna, pod nazivom “Odnosi s javnošću” i “Diskriminacija i govor mržnje u medijima i podnošenja prigovora u vezi sa identifikovanim govorom mržnje” imale su za cilj da poboljšaju kapacitete organizacija civilnog društva (OCD), tako što su izvrsni predavači govorili o efikasnim načinima komuniciranja sa javnošću, i pravilnim načinom prijavljivanja i rješavanja problema koji se tiču govora mržnje.

Na slici su svi učesnici projekta, dva predavača i predstavnici NVO
Učesnici treninga sa predavačima

Na prvoj obuci, Miodrag Strugar je govorio o odnosima s javnošću i glavnim postulatima u komunikaciji sa ljudima. Uz značajan broj korisnih primjera bilo je riječi o pravilnoj komunikaciji sa novinarima, javnošću, i poslovnim partnerima. Ustvrđeno je da komunikacija jeste zapravo razvoj i održavanje odnosa među ljudima, a ne samo razmjena misli i riječi.

Istaknut je značaj rada na sebi u međuljudskim odnosima.

Povoljno je kada su odnosi tzv. "++" - Obje strane obavljaju svoj dio posla pravovremeno, kvalitetno i korektno.

Drugo predavanje koje su držali predavači Goran Đurović i Dragoljub Vuković osvrnulo se na pravilan način reagovanja na govor mržnje. Govoreno je o prirodnim korijenima ljutnje i mržnje, i razlici između dvije pojave.


Nažalost, nemamo izrazito efikasnu metodu rješavanja ovakvih prekršaja.


Prigovore je moguće podnijeti Ageniciji za elektronske medije (AEM), kao i ombudsmanu RTCG ako je slučaj zapažen na nekom elektronskom mediju osim internet portala (Pri čemu ombudsman RTCG se isključivo bavi akcijama RTCG).

Krivične postupke protiv govora mržnje na internet portalima pokreće tužilaštvo. Zakon postoji, ali ne i specfična institucija koja reguliše ovakve situacije na internetu.


Aktivisti Mreže za omladinski aktivizam Crne Gore upoznati su i sa akcijama Media centra, i pomoći koju pružaju pri podnošenju djelovanju sa medijima.


Comments


efd107_0581c3964d37443788cec9944585fee1~mv2.jpg
bottom of page