top of page

sre 10. maj

|

Online & Španija

European Solidarity Corps gets Digital

Partnership-building Activity 10 May - 16 June 2023 | Spain

Registration is closed
See other events
European Solidarity Corps gets Digital
European Solidarity Corps gets Digital

Vrijeme i mjesto

10. maj 2023. 19:00 – 16. jun 2023. 19:00

Online & Španija

O događaju

Online kurs za izgradnju kapaciteta i završni rezidencijalni seminar za menadžere organizacija koje rade sa programom Evropskog korpusa solidarnosti.

Ovaj kombinovani projekat počinje sa online kursom obuke koji kombinuje 5 vebinara 10., 12., 15., 17. i 19. maja 2023. (svaki od 17:00 do 20:00 CET) [Molimo da se prijavite samo ako ste dostupni da prisustvujete vebinarima na naznačeno vrijeme i datumi] uz dodatnu asinhronu upotrebu HOP online platforme za isporuku nekih zadataka i uključenje u dalje učenje i debate (očekivana interakcija i posvećenost na platformi od 1 do 3 sata prije svakog webinara).

Oni koji završe kurs imaće pristup trodnevnom završnom seminaru za stanovanje i aktivnosti izgradnje partnerstva od 12. do 16. juna (uključujući datume dolaska i odlaska) u CEULAJ (Mollina) Španija kako bi finalizirali proces i sastali se sa ostalim učesnicima zainteresovanim za partnerstvo radi daljeg akcije povezane s temom digitalizacije za poboljšanje dosega i upravljanja mogućnostima Europskog korpusa solidarnosti kako za organizacije tako i za mlade ljude.

Ciljevi:

Usavršavati digitalne kompetencije omladinskih radnika kako bi se uključili u smislenu digitalnu interakciju s mladima;

Promoviranje, među mladim radnicima, Evropskog okvira digitalnih kompetencija (također poznatog kao DigComp), koji nudi alat za poboljšanje digitalne kompetencije građana;

Promoviranje suradnje na europskoj razini za transformaciju organizacija u digitalne kako bi se potaknula i poboljšala provedba programa Europskog korpusa solidarnosti i olakšao doseg i učinak (posebno u smislu vidljivosti, širenja i iskorištavanja rezultata) ponuđenih mogućnosti za mlade ljudi.

Shvatite prirodu digitalnog omladinskog rada kao bitne komplementarne alternative tradicionalnom radu s mladima, ali gdje se upravljanje vremenom i ljudima mora drugačije implementirati.

Ciljevi:

Dalja upotreba i poznavanje Evropskog okvira digitalnih kompetencija (DigComp) i procjena kompetencija učesnika u oblastima DigComp-a;

Mapiranje trenutnih trendova, izazova i dionika u oblasti rada s mladima u vezi sa digitalizacijom u okviru programa;

Olakšati prelazak na digitalni rad s mladima. Kako postaje digitalan, omladinski rad je bolje opremljen da djeluje kao most koji povezuje mlade ljude s relevantnim drugim dionicima, kao i da brže (re)aguje i razvija kompetencije mladih koje su potrebne u novoj stvarnosti.

Izrada akcionog plana za svaku organizaciju, fokusirajući se na usvajanje odgovarajućih digitalnih strategija u radu sa programom Evropskog korpusa solidarnosti;

Razvijanje saradnje među organizacijama sa rezidencijalnim seminarom na koji će biti pozvani novi učesnici kako bi se stvorila aktivnost izgradnje partnerstva za podsticanje budućih projekata vezanih za digitalizaciju organizacija.

Datumi aktivnosti:

10-19. maja 2023. (online)

12-16. jun (Završni seminar u Španiji)

Mjesto održavanja: ONLINE i CEULAJ (Mollina, Španija).

● Ciljna grupa:

Omladinski radnici, menadžeri omladinskih projekata, menadžeri nevladinih organizacija (posebno novopridošlice koje rade u programu Evropskog korpusa solidarnosti); treneri, mentori volontiranja.

● Broj učesnika: 35 iz zemalja Istočnog partnerstva, zemalja Erasmus+ omladinskog programa, zemalja južnog Mediterana, zemalja Zapadnog Balkana.

Podijeli

bottom of page