top of page

Vukićević se i kroz procese jačanja transparentnosti zalaže za unaprjeđenje statusa mladih

Predsjednik Mreže za omladinski aktivizam Crne Gore David Vukićević i predstavnice i predstavnici civilnog društva su radili na strategiji implementacije Nacionalnog akcionog plana za 2023-2024. u okviru inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu (POU). Riječ je o predstavnicima i predstavnicama civilnog društva koji su odabrani da budu dio Operativnog tima koji je forum stejkholdera zaduženih za implementaciju i monitoring obaveza Crne Gore u okviru POU inicijative.

David Vukićević

Vukićević je istakao da je zahvaljujući zalaganjima Mreže za omladinski aktivizam Crne Gore u prethodnih više od godinu dana, u saradnji sa Ministarstvom javne uprave i NDI, predviđena oblast omladinska politika u okviru Operativnog tima Partnerstva za otvorenu upravu. Tom prilikom predsjednik MOACG se zahvalio Nacionalnom demokratskom institutu na doprinosu jačanju demokratije i snaženju učešća mladih u procesima donošenja odluka.


Tokom radionice lideri i liderke civilnog društva su diskutovali o svojim ulogama u Operativnom timu, strategiji za unapređenje funkcionisanja Operativnog tima i prioritetima za 2023. Kontakt osoba Ministarstvo javne uprave Crne Gore za POU takođe je učestvovala u diskusijama kao predstavnica državne institucije zadužene za POU. Predstavnica OGP Support Unit je podijelila najbolje prakse za osnivanje i funkcionisanje foruma za stejkholdere i prezentovala rezultate nedavno objavljenog izvještaja Independent Reporting Mechanism (IRM) o Crnoj Gori.Comments


efd107_0581c3964d37443788cec9944585fee1~mv2.jpg