top of page

VJEŠTINE PREZENTOVANJA I KOMUNIKACIJE SA POSLODAVCEM VODE DO USPJEHA

Petar Vuković, jedan od učesnika projekta "Zaposli se odmah", podijelio je sa nama svoje iskustvo:


"Obuke u okviru projekta „Zaposli se odmah“ značajno su mi pomogle, posebno putem simuliranih intervjua. Stekao sam vještine prezentovanja i ispravnog razgovora sa poslodavcima. Realnost na tržištu rada odlično je pokazana kroz simulirane intervjue, koji su bili veoma interaktivni, ozbiljni i korisni za dalje korake u poslovnom napretku mlade osobe. Konačno, pohvalio bih organizaciju i realizaciju samog projekta, posebno edukativnih obuka koje su bile izuzetno korisne. Vještine i znanja stečena putem ovih obuka primijenio sam prilikom intervjua i konkursa za posao, među kojima sam imao priliku i obaviti praksu u jednoj renomiranoj kompaniji, te bih rekao da je projekat veoma uspješan."
Mladi pokreću!


Projekat “Zaposli se odmah” realizuje se u okviru Omladinskog HUB-a Zapadnog Balkana i Turske. NVO PRIMA Fondacija Ana i Vlade Divac Youth Alliance Toplum Gönüllüleri Vakfı - TOG Partners Albania for Change and Development Projekat EmploYouth finansira Evropska unija. #mladicg #youthparticipation #ybhwbt #YouthParticipationIndex #YOUTHHUB


Bình luận


efd107_0581c3964d37443788cec9944585fee1~mv2.jpg
bottom of page