top of page

Svjetski dan socijalne pravde: U fokusu rada donosioca odluka mora biti čovjek



Danas se obilježava Svjetski dan socijalne pravde, koji je Generalna skupština Ujedinjenih Nacija ustanovila 2007. godine. Uvidjevši važnost ovog datuma, MOACG ističe Svjetski dan socijalne pravde s ciljem suzbijanja siromaštva, postizanja pune zapošljenosti i stvaranja svijeta u kojem bi svi imali jednake šanse.


Socijalna pravda je koncept društva prema kojem se pravda može ustanoviti jedino ako se odražava kroz sve društvene aspekte, a ne isključivo kroz jednakost pojedinaca pred zakonom. Ona je neodvojivo vezana za ljudska prava i podrazumijeva da svi ljudi, bez obzira na lična svojstva, imaju iste mogućnosti i ravnopravan pristup odlučivanju i učešću u političkom, ekonomskom i kulturnom životu. Socijalna (ne)pravda ogleda se u gotovo svim segmentima društva, i ispoljava na račun geografskog podneblja, muško-ženskih odnosa na radnom mjestu, zatim na rasnoj/nacionalnoj osnovi. Djeca su sve češće ugrožena kategorija, bilo da je riječ o nasilju ili edukaciji. Brojne revolucije u istoriji čovječanstva svjedoče o čovjekovoj želji i potrebi za pravdom.



Svjetski dan socijalne pravde naglašava da u svakom trenutku u fokusu javnih politika i u fokusu rada i djelovanja donosioca odluka mora biti čovjek, pojedinac i njegovo dostojanstvo i sigurnost. Ovaj dan je podsjetnik da država u kontinuitetu mora ulagati napore u postizanju socijalne pravde.


U Crnoj Gori stopa rizika od siromaštva iznosi 22,6%, pri tome su najizloženija lica mlađa od 18 godina (32,6%), poslije kojih slijede lica starosti od 18 do 24 godine (25,2%). Uzevši u obzir ove alarmantne podatke, MOACG kroz projekat “Zaposli se odmah” teži da svojim djelovanjem osnaži zapošljivost mladih kroz proces neformalne edukacije, vršnjačke podrške, kao i ostvarivanja prilika za obavljanje radne prakse, te lakši pronalazak zapošljenja i na taj način u najvećoj mogućoj mjeri suzbije siromaštvo.


Mreža za omladinski aktivizam Crne Gore, u okviru Tima za zaštitu ljudskih prava i sloboda teži da kroz brojne edukativne radionice i aktivnosti istakne značaj socijalne pravde, kao jednog od ključnih faktora postizanja mira u društvu.


“Nepravda bilo gdje je prijetnja pravdi svugdje.” - Martin Luter King


Comments


efd107_0581c3964d37443788cec9944585fee1~mv2.jpg
bottom of page