top of page

Rezultati države na polju omladinske politike - izostali; Čestitamo Dan mladih!

Saopštenje predsjednika Davida Vukićevića Evropska unija je 2022. godinu proglasila Evropskom godinom mladih. Imajući u vidu tu činjenicu rezultati na polju jačanja statusa mladih i omladinske politike na državnom nivou su praktično izostali.


Skupština Crne Gore izglasala je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o stručnom osposobljavanju koji previđa da se naknada navedenih korisnika sa dosadašnjih 266,00 eura poveća na 450,00 eura na inicijativu MOACG, a koju su poslanici pretočili u prijedlog zakona. Takođe, u julu je Skupština Crne Gore omogućila povećanje studentskih kredita i stipendija, za što su se zalagale različite omladinske organizacije, ali i političke partije.

Evropska godina mladih protiče u znaku ekonomske, društvene i političke krize. Moramo maksimalno iskoristiti vrijeme do kraja godine kako bismo poboljšali ukupne rezultate Crne Gore po pitanju položaja mladih, koji nemaju povjerenja u izvršnu vlast države.

Prethodnih godina je primarni razlog za odlazak mladih iz Crne Gore bio ekonomski, dok sada na prvom mjestu mladi se opredjeljuju da napuste državu zbog političke i društvene krize, nepovjerenja u institucije državnog sistema te nepostojanja adekvatnih prilika za zapošljavanje, što potvrđuju između ostalog i rezultati istraživanja koje je nedavno objavila Organizacija crnogorskih studenata u inostranstvu.


Crnu Goru karakteriše izuzetno niska ekonomska i politička participacija mladih. Postoje brojni indikatori koji alarmantno upućuju na obavezu postojanja sistemskog odgovora svih relevatnih državnih institucija na nezavidan položaj mladih.

Nije (blagovremeno) donešen Zakon o mladima, što je za posljedicu imalo da u Evropskoj godini mladih Crna Gora nema Nacionalnu strategiju za mlade, koja je pretpostavka za donošenje akcionih planova za mlade na nivou lokalnih samouprava, koje su morale da traže alternativne vidove sprovođenja omladinske politike.

Za unaprjeđenje kvaliteta života mladih moraju se zakonski prepoznati omladinske organizacije, kreirati budžetske linije i na državnom i lokalnom nivou za omladinske organizacije, te kreirati ozbiljni paketi podrške i konkretne mjere za poboljšanje uslova života mladih. Nadamo se da će nedavni sastanak u Ministarstvu sporta i mladih, koje je u svjetlu prethodno navedenog ove godine opredijelilo svega nepunih 12.000 eura za transfere nevladinim organizacijama koje se bave omladinskom politikom – što je apsolutno nedovoljno i neprihvatljivo naročito u Evropskoj godini mladih, biti polazna osnova za konkretizaciju podrške Vlade omladinskim organizacijama i mladima.

Način sprovođenja omladinske politike Vlade Crne Gore u Evropskoj godini mladih je eklatantan pokazatelj posvećenosti evropskim integracijama.

Ovom prilikom želimo da istaknemo pozitivan primjer rada Kancelarije za mlade Glavnog grada Podgorica, koja kroz niz aktivnosti kontinuirano i u 2022. godini radi na animiranju mladih i podizanju omladinskog života u glavnom gradu na viši nivo.

Imajući u vidu neskromni doprinos omladinskih aktivista Mreže za omladinski aktivizam Crne Gore kreiranju sadržaja i jačanju položaja mladih, MOACG će i u narednom periodu istrajno raditi na rješavanju svih omladinskih pitanja, a naročito na poboljšanju društveno-ekonomskog statusa mladih.


Zahvaljujemo svim našim volonterima i partnerima na doprinosu zajedničkim aktivnostima i čestitamo Međunarodni dan mladih!


Comentarios


efd107_0581c3964d37443788cec9944585fee1~mv2.jpg
bottom of page