top of page

Prezentacija njemačkih DAAD stipendija za crnogorske studente

Updated: Oct 7, 2022

DAAD (Der Deutsche Akademische Austauschdienst) Lektorat Montenegro organizuje prezentaciju stipendija za studije u Njemačkoj u plavoj sali Rektorata UCG ponedjeljak, 10. oktobra sa početkom u 13:00 h.Šta je DAAD stipendija?

DAAD stipendija je najbolja stipendija za studije u Njemačkoj! Potražnja za ovom stipendijom je uvijek na visokom nivou, dokumentacija obimna, a procedure komplikovane. Zato će ti za uspješno konkurisanje biti potrebno mnogo informacija.


DAAD stipendija je stipendija Vlade Njemačke koja se dodjeljuje za studiranje na nekom od državnih ili privatnih (a državno priznatih) njemačkih univerziteta. DAAD je jedna od najvažnijih organizacija, koje podržavaju međunarodnu razmjenu studenata i naučnika.


Pregled studijskih programa

Informacije za strane studente i diplomce. Pregledajte ponuđene studijske programe na engleskom jeziku.


Planiranje studija

Priprema, uslovi, prijavljivanje i finansiranje. Na ovom linku ćete pronaći sve što morate da znate u vezi sa Vašim studijama u Njemačkoj.

Za više informacija možete kontaktirati DAAD Lektorat Montenegro putem mejl adrese daad.montenegro@mail.de


MOACG objavljuje ovu informaciju u saradnji sa DAAD Lektoratom Montenegro.

efd107_0581c3964d37443788cec9944585fee1~mv2.jpg
bottom of page