top of page

Predsjednik Vukićević govorio je o aktuelnim društvenim temama za TV 7


MOACG

Predsjednik Mreže za omladinski aktivizam Crne Gore David Vukićević govorio je za TV 7, gdje je predstavio rad MOACG u proteklih mjesec dana, ali i komentarisao aktuelne društvene teme.


Posebna pažnja bila je posvećena projektima koje Mreža za omladinski aktivizam Crne Gore realizuje uz podršku partnera, među kojima su projekat Support for Youth koji je podržala Vlada Australije, a u okviru kojega su realizovane brojne aktivnosti u cilju smanjenja etničke distance i jačanja vidljivosti mladih, kao i projekti koji se tiču smanjenja korupcije u oblastima zaštite životne sredine i zdravstva, podržani od strane Nacionalnog demokratskog instituta u Crnoj Gori i partnerskih organizacija.Vukićević je govorio o kulturnim, edukativnim, ekološkim i zabavnim aktivnostima koje je MOACG realizovala u prethodnom periodu, ali i o mogućnostima koje Mreža za omladinski aktivizam Crne Gore pruža mladima. On je takođe napravio i paralelu uslova za rad omladinskih aktivista u Evropi i u Crnoj Gori, te se osvrnuo na ključne izazove sa kojima se omladinski aktivisti susrijeću u Crnoj Gori.


"Ovom prilikom pozivam institucije da obezbijede još veće prostorne kapacitete za sprovođenje omladinskih politika, kako u Glavnom gradu, tako i u drugim opštinama širom Crne Gore koji su neophodni za unapređenje položaja mladih u 21. vijeku." kazao je predsjednik MOACG David Vukićević.


Comments


efd107_0581c3964d37443788cec9944585fee1~mv2.jpg
bottom of page