top of page

Predsjednik David Vukićević: Mladi moraju imati utemeljenu i postojanu viziju!


"Glas mladih je jak i važan! Mladi moraju imati utemeljenu i postojanu viziju! Mladi moraju biti odlučni kada je u pitanju strateški put kojim Crne Gora treba da ide!


Stvorimo uslove da mladi ne odlaze, i oni, koji su otišli, da se vrate! “, iz intervjua predsjednika MOACG Davida Vukićevića za Gradsku TV.

efd107_0581c3964d37443788cec9944585fee1~mv2.jpg
bottom of page