top of page

OSTVARITE SUBVENCIJU ZA KUPOVINU BICIKALA, ELEKTRIČNIH TROTINETA I ELEKTRIČNIH BICIKALA


U okviru projekta "Podgorica na dva točka" izdvojeno 60,000€ u svrhu subvecionisanja alternativnih električnih prevoznih sredstava građanima. Glavni grad će subvencionisati kupovinu 200 bickala, i još 200 električnih bicikala ili trotineta. Poziv je objavljen 13. januara 2023. i traje do 23. jaunara 2023. Subvencija pokriva 50% cijene izabranog bicikla (do 100€), električnog trotineta ili bicikla (do 200€ za električne trotineta i bicikla).


Za učešće u programu potrebno je ispuniti sljedeće uslove:

- Mjestom/prebivalištem biti na teritoriji Glavnog grada Podgorica;

- Biti jedini član porodice koji je aplicirao za subvenciju;

- Nije korisnik subvencije iz prethodnog ciklusa dodjele iste.

- Pravo na subvenciju za električno biciklo ili električni trotinet, mogu ostvariti samo punoljetni građani, koji ispune uslove iz Javnog poziva.


Grb Glavnog grada sa natpisom - Glavni Grad Podgorica

Za uspješnu prijavu potrebno je da učesnik:

1. Ispuni obrazac – Zahtjev za dodjelu subvencije

2. Priloži kopiju lične karte (nije potrebno da bude ovjerena);

3. Ima ponudu iz prodavnice bicikala i trotineta u vidu predračuna sa preciziranom specifikacijom;

4. Prinese potvrdu o prebivalištu (ne smije biti starija od 6 mjeseci);

5. Prinese uvjerenje o kućnoj zajednici (mora biti ovjereno);

6. Prinese ovjerenu izjavu da učesnik/ca nije dobio subvenciju po osnovu ni jednog Javnog poziva koji se odnosio na kupovinu bicikla, električnog bicikla ili električnog trotineta.


Ovo predstavlja značajnu priliku za sve mlade koji ispunjavaju navedene uslove. Posjedovanje lakog vida transporta omogućava čovjeku kretanje na stazama namijenjenim za bicikla i trotinete. Tako je dakle moguće izbjeći prilično naporne saobraćajne gužve. Bez žurbe , možemo obići "Podgoricu na dva točka".


Zvanični poziv zajedno sa prijavnim formularom i daljim objašnjenima nalazi se na sajtu Glavnog grada.

Comments


efd107_0581c3964d37443788cec9944585fee1~mv2.jpg
bottom of page