top of page

Predsjednik MOACG o Operativnom timu Partnerstva za otvorenu javnu upravu


MOACG

Predsjednik Mreže za omladinski aktivizam Crne Gore David Vukićević je na poziv NVO Master u četvrtak, 20. jula 2023. godine učestvovao kao panelista na Okruglom stolu ,,Evropska praksa za efikasnu javnu upravu“,koji je NVO Master organizovala u okviru istoimenog projekta, koji je bio prava prilika da od predstavnika institucija i predstavnika civilnog sektora čujemo ključne izazove u oblasti reforme javne uprave u Crnoj Gori, te mogućnostima za unapređenje njene efikasnosti, s ciljem intenziviranja procesa evropskih integracija.


David Vukićević MOACG

Vukićević je u svojstvu izabranog člana Operativnog tima Partnerstva za otvorenu upravu, kojim koordinira Ministartsvo javne uprave, iznio svoja zapažanja i izazove sa kojima se mladi susrijeću u saradnji i komunikaciji sa javnom upravom.


U prvom dijelu događaja, koji je otvorila generalna direktorica u Direktoratu za strateško planiranje u javnoj upravi, međunarodnu sardanju i IPA fondove, Ministarstva javne uprave, g-đa Marija Hajduković govoreći o aktivnostima koje sprovodi Ministarstvo javne uprave u cilju unapređenja efikasnosti javne uprave, a posebno ističući važnost saradnje sa civilnim sektorom u ovom procesu.


U uvodnom dijelu Okruglog stola izvršna dirketorica MASTER-a, mr Andrea Popović predstavila je rezultate i preporuke iz istraživanja o zadovoljstvu građana radom i pružanjem usluga javne uprave koje je sprovela NVO Master, nakon čega je uslijedila promocija publikacije ,Evropska praksa za efikasnu javnu upravu“.


David Vukićević MOACG

U drugom dijelu događaja uslijedio je panel „Kako unaprijediti efikasnost javne uprave u Crnoj Gori u skladu sa evropskim standardima?“ čiji su učesnici bili načelnica u Direkciji za strateško planiranje u javnoj upravi i praćenje implementacije strateških dokumenata, Ministarstva javne uprave g-đa Ružica Mišković, g-din Bojan Vujović, genaralni direktor Direktorata za evropske fondove, Ministarstva evropskih poslova, kao i predstavnici civilnog sektora g-din David Vukićević, predsjednik MOACG, te g-đa Snežana Nikčević iz NVO 35 mm, ujedno članovi Operativnog tima Partnerstva za otvorenu javnu upravu.


David Vukićević MOACG

G-đa Mišković, iz MJU, je prisutnima približila prioritete Strategije reforme javne uprave 2022-2026 i ključne probleme u radu javne uprave, a govorila je i o optimizaciji i racionalizaciji kadra, te nadležnostima Savjeta za reformu javne uprave.


G-din Vujović, generalni direktor u Ministarstvu evropskih poslova, govorio je o važnost reforme javne uprave u procesu evropskih integracija, sektorskoj budžetskoj podršci u procesu reforme javne uprave, procedurama povlačenje fondova EU i o uspješnosti naše javne uprave, te istakao šta je neophodno unaprijediti kako bismo u narednom periodu bili uspješniji, akcentujući jačanje kapaciteta i stučnosti kadra koji se bavi ovim pitanjima u nadležnim institucijama javne uprave.


G-din Vukićević i g-đa Nikčević, predstavnici civilnog sektora, razgovarali su o reformi iz ugla svog ugla, prije svega kao članovi Operativnog tima Partnerstva za otvorenu javnu upravu. Oni su govorili o nivou otvorenosti i transparentnosti naše javne uprave i neophodnosti intenziviranijeg uključivanja građana/ki u planiranje politika. Pored toga, naglasili su koliko je bitna kvalitetna saradnja sa državnom upravom, međutim ista trenutno nije na zavidnom nivou. Takođe, govorili su o načinima kako unaprijediti efikasnost javne uprave, među kojima su svakako unapređenje digitalizacije, otvorenosti i transparentnosti, i veća sinergija svih aktera.


David Vukićević MOACG

Nakon izlaganja panelista, predstavnici ostalih institucija i organizacija civilnog društva, učesnici Okruglog stola, su imali priliku da aktivno učestvuju i podijele svoja iskustva i preporuke, kao i iskažu svoja mišljenja, a sve u cilju intenziviranja procesa reforme javne uprave u Crnoj Gori.


Ovo je ujedno bila i posljednja aktivnost projekta “Evropska praksa za efikasnu javnu upravu”, koji sprovodi NVO Master, a koji je podržan od strane Ministarstva javne uprave kroz javni Konkurs „Zajedno kroz reformu javne uprave“ u 2022. godini.


David Vukićević MOACG

Comments


efd107_0581c3964d37443788cec9944585fee1~mv2.jpg
bottom of page