top of page

Novoobučenih 16 trenera MOACG kreću u edukacije širom Crne Gore


Mreža za omladinski aktivizam Crne Gore (MOACG) uspješno je realizovala trodnevni trening za obuku trenera (ToT) o omladinskoj participaciji, u Baru, u Hotelu Princess, u periodu od 29. septembra do 1. oktobra.U okviru trodnevne agende, 16 mladih je imalo priliku da stekne potrebno znanje, kompetencije i vještine koje su im potrebne da postanu treneri i trenerice za omladinsku participaciju, sa fokusom na participaciju koja se omogućava mladima kroz inicijativu Partnerstvo za otvorenu upravu (Open Government Partnership - OGP).U uvodnim obraćanjima, predsjednik MOACG David Vukićević i izvršna direktorica NDI Montenegro Slavica Biljarski Mircheski su govorili o projektu Uprava za građane u okviru kojeg je i realizovan ovaj trening, a koji MOACG sprovodi u saradnji sa Organizacijom KOD i uz podršku Nacionalnog Demokratskog Instituta (NDI), ali i ulozi omladine i omladinskih organizacija u procesima reforme javne uprave i donošenja odluka.Učesnici i učesnice su imali priliku da od asistenta na Fakultetu političkih nauka mr Marka Savića i koordinatorke za kulturu i neformalno obrazovanje Sofije Kirsanov uče o javnim politikama, građanskoj participaciji, javnoj upravi, inicijativi Partnerstvo za otvorenu upravu u Crnoj Gori, ali i na globalnom nivou, vještinama fascilitacije, komunikacije i interakcije sa učesnicima, upotrebi audio-vizuelnih sredstava...Mladi su istakli da su veoma zadovoljni treningom i da se učešće pozitivno odrazilo na njihovu motivaciju da se kontinuirano usavršavaju i doprinesu društvu. Po njihovom mišljenju, trening im je pružio alate i resurse za aktivno i konkretno učešće u društvu, bilo da se radi o ulozi građana, trenera, omladinskih aktivista ili donosioca odluka.Trening za obuku trenera (ToT) o omladinskoj participaciji se organizuje u okviru projekta "Uprava za građane", koji realizuju Organizacija KOD, Mreža za omladinski aktivizam Crne Gore uz finansijsku podršku Nacionalnog demokratskog instituta.
efd107_0581c3964d37443788cec9944585fee1~mv2.jpg
bottom of page