top of page

NOVI PROJEKAT MOACG: Business Education for a Successful Application


Sa uvjerenjem da je najbolji način da inspirišemo mlade da postanu preduzetnici/ce i članovi/ce radno aktivne populacije pružanje prilika za učenje i za umrežavanje, Mreža za omladinski aktivizam Crne Gore (MOACG), uz podršku SlovakAid-a, započinje novi projekat, Business Education for a Successful Application.


Business Education for a Successful Application (Poslovna edukacija za uspješnu prijavu) će unaprijediti znanje i vještine mladih potrebne za tržište rada i pokretanje sopstvenog biznisa, istovremeno promovišući odgovorno preduzetništvo.


Pratite MOACG kanale komunikacije za novosti o projektu i pridružite nam se u jačanju kreativnih i odgovornih mladih preduzetnika/ca!


Otvaramo vrata prilika za mlade u Crnoj Gori!


Projekat “Business Education for a Successful Application” finansira Slovačka agencija za međunarodnu razvojnu saradnju posredstvom mehanizma zvanične razvojne pomoći SlovakAid.

댓글


efd107_0581c3964d37443788cec9944585fee1~mv2.jpg
bottom of page