top of page

MOACG u Budimpešti za snaženje demokratije među mladima!

moacg u budimpešti nina giljanović budimpešta evropki omladinski centar savjet evrope

U periodu od 15. do 20. aprila 2024. godine u Evropskom omladinskom centru u Budimpešti, Odeljenje za mlade Savjeta Evrope organizovalo je drugi po redu trening "Mladi aktivisti za demokratiju", u sklopu projekta „Omladina oživljava demokratiju“.


Trening je pohađala Nina Giljanović, članica Tima za kulturu i neformalno obrazovanje MOACG.


Cilj treninga bio je da dodatno ojača kapacitete civilnog društva za zagovaranje i učestvovanje u procesima koji teže oživljavanju demokratije u Evropi, posebno fokusirajući se na učešće mladih.


deklaracija iz rjekjavika united aroud same values reykjavik declaration

Na početku treninga, mladi su upoznati sa radom Savjeta Evrope i ciljevima programa, metodologijom i očekivanim rezultatima. Obrađene su teme demokratije i ljudskih prava, s akcentom na deklaraciju “Principi za demokratiju iz Rejkjavika”, te je istaknuta uloga mladih u osnaživanju demokratije i borbi za ljudska prava.


Učesnici su imali priliku da se upoznaju sa osnovama potrebnim za bavljenje aktivizmom, problemima koji ugrožavaju demokratiju i ljudska prava. Održane su radionice na temu obrazovanja o ljudskim pravima, mobilizaciji zajednice, liderstvu i metodama komuniciranja sa različitim ciljnim grupama.


nina giljanović budimpešta savjet evrope mladi

Projekat "Omladina oživljava demokratiju" vođen je od strane Odjeljenja za mlade Savjeta Evrope. Cilj mu je da obnovi međusobno povjerenje između mladih i demokratskih institucija i procesa. Projekat se oslanja na rezultate kampanje mladih "Demokratija ovdje | Demokratija sada" koja je podigla svijest među mladima, omladinskim civilnim društvom, kao i donosiocima odluka o opasnostima koje donosi nazadovanje demokratije u Evropi i rastuće nepovjerenje između mladih i demokratskih institucija.

Comentarios


efd107_0581c3964d37443788cec9944585fee1~mv2.jpg
bottom of page