top of page

MOACG NA NACIONALNOJ KONFERENCIJI, PREDSTAVLJEN POLICY PAPER NA KOME JE RADILA JANA ĐUKIĆ

Predsjednik Mreže za omladinski aktivizam Crne Gore David Vukićević, Teodora Stijepović i Jovan Banjević su prisustvovali nacionalnoj konferenciji koju je Sociološki centar Crne Gore organizovao u okviru projekta “EU vrijednosti za aktivne mlade u Glavnom gradu”, u partnerstvu sa NVO "Interakcija" i uz financijsku podršku Glavnog grada.


Tokom konferencije, obrađena su tri policy sažetka: Građansko obrazovanje u školama u Crnoj Gori, Volontiranje/sticanje prakse i Mapiranje ključnih problema u raspodjeli studentskih domova, kredita i stipendija.Samoj konferenciji su prisustvovali brojni gosti, među kojima su bili državna sekretarka Amina Cikotić, dr Nikoleta Đukanović i Alen Adrović iz NVO Sociološkog centra Crne Gore, predstavnica organizacije crnogorskih studenata u inostranstvu Ilma Huremović i dr Milica Kovač Orlandić iz NVO Sociološkog centra Crne Gore.Posebno ističemo učešće u projektu naše aktivne volonterke Jane Đukić, koja je izlagala u okviru njoj bliske teme “Volontiranje/sticanje prakse”.U toku konferencije, izloženo je sljedeće:


- Problem je što se građanskom obrazovanju, kao predmetu, ne posvećuje dovoljna pažnja. O čemu svjedoči činjenica da nije obavezan, već izborni predmet samo u srednjim školama.


- Neophodno je zakonsko uređenje o brizi i zaštiti volontera u Crnoj Gori od zloupotrebe njihovog dobrovoljnog rada.


- Kritrerijumi za raspodjelu stipendija bi morali da prođu određene modifikacije - pravo na stipendiju bi trebalo, osim studenata sa visokim prosjekom, da steknu i studenti koji svojim aktivnim učešćem doprinose, kako ličnom, tako i državnom prosperitetu.Sumirano, problemi, koje smo percipirali tokom konferencije, su: nepostojanje građanskog obrazovanja kao obaveznog predmeta i u osnovnim i u srednjim školama, zloupotreba volontera kao dobrovoljne radne snage i kriterijumi raspodjele stipendija studentima.Коментари


efd107_0581c3964d37443788cec9944585fee1~mv2.jpg
bottom of page