top of page

MOACG NA FORUMU MLADIH - MEĐUNARODNI DAN MLADIH

U petak, 12. avgusta, sa početkom u 17 časova, u prostorijama Narodne biblioteke "Radosav Ljumović”, povodom obilježavanja Međunarodnog dana mladih održan je Forum mladih. Kroz tri panel diskusije realizovani su dijalozi na tri teme: inkluzija mladih sa invaliditetom u procesu donošenja odluka, sistem obrazovanja i medijska pismenost u Crnoj Gori, kao i prilike za zapošljavanje i volonterizam mladih.Na trećem panelu su govorile Mirela Kalamperović (ADP-Zid) i Jana Vukmirović (MOACG). Predstavile su mogućnosti koje se mladima nude u kontekstu započinjanja profesionalnog i volonterskog angažmana, akcentovale važnost pokretanja Centara za profesionalno savjetovanje mladih, te kreiranja platformi na nacionalnom nivou koje će okupljati mlade volontere i na kojima će biti objedinjene sve dostupne informacije u vezi volonterskih akcija.


Volonterka MOACG Jana Vukmirović je poručila mladima da se samoinicijativno angažuju na polju aktivizma. "Vrata Mreže za omladinski aktivizam Crne Gore su uvijek otvorena za sve prijedloge i sugestije mladih, a dostupne su i brojne prilike za volontiranje i učešće u različitim aktivnostima", poručila je Jana. Institucije kroz konkretne servise mogu poboljšati kvalitet života mladih ljudi, a time i cijelog društva - u nastavku diskusije je istakla Vukmirović.efd107_0581c3964d37443788cec9944585fee1~mv2.jpg
bottom of page