top of page

Mladi Podgorice za otvoreno društvo - uspješno održana radionica o OGP-u


U subotu, 4. novembra 2023. godine, sa početkom u 11 časova, MOACG treneri za omladinsku participaciju Teodora Stijepović i Jakov Ivanović održali su u Birziminium Hub-u u Podgorici edukativnu radionicu na teme Partnerstva za otvorenu upravu (OGP) i omladinske participacije.

Mladi su edukovani o inicijativi Partnerstvo za otvorenu upravu (OGP), njenom nastanku, normativnom okviru, njenom funkcionisanju i primjerima iz prakse, sa posebnim fokusom na Crnu Goru.

Posebna tematska oblast bila je i omladinska participacija u kontekstu OGP-a, a mladi su pokazali ohrabrujuć stepen zainteresovanosti za sve vidove omladinske participacije u kreiranju javnih politika i zakonodavnih rješenja, sa posebnim akcentom na portal eParticipacije i javne rasprave.

Usvojili su znanja o konceptu unapređenja odgovornosti i transparentnosti javne administracije, te digitalizacije javne uprave, što su i pokazali kroz interaktivni kviz na kojem su ostvarili impresivne rezultate.

Posebno interesovanje mladi su pokazali za grupni rad koji je za cilj imao pronalaženje specifičnih podataka na portalima otvorenih podataka, čime su dokazali da digitalizacija javne uprave i potrebe i interesovanja mladih u potpunosti korespondiraju.

Ova aktivnost sprovedena je u okviru projekta “Uprava za građane”, koji Mreža za omladinski aktivizam Crne Gore sprovodi u saradnji sa Organizacijom KOD, a uz podršku Nacionalnog demokratskog instituta (NDI).
Comments


efd107_0581c3964d37443788cec9944585fee1~mv2.jpg
bottom of page