top of page

Mladi Podgorice se upoznali sa principima zaštite životne sredine i načinima borbe protiv korupcije


Na predavanju su predavači govorili o važnosti prevencije i suzbijanja korupcije u oblasti zaštite životne sredine, da bi mladi doprinijeli aktivnostima usmjerenim na očuvanje životne sredine.Predsjednik MOACG David Vukićević i koordinator za zaštitu životne sredine, ekologiju i nauku MOACG Aleksa Obradović održali su predavanje “Mladi za životnu sredinu bez korupcije” u Birziminium HUB-u Podgorica u srijedu, 29. marta 2023. godine.


Na predavanju su predavači govorili o važnosti prevencije i suzbijanja korupcije u oblasti zaštite životne sredine, da bi mladi doprinijeli aktivnostima usmjerenim na očuvanje životne sredine.


Mladi su, uz pomoć predavača kroz interaktivne vježbe, razmatrali osnove i aktivnosti usmjerenim ka zaštiti životne sredine, te se upoznali sa koruptivnim pojavama prisutnim u ovoj oblasti i efektima istih na državni budžet i blagostanje svih građana Crne Gore.Predavanje je održano u saradnji sa organizacijama KOD, EKO tim i Mrežom za promjene, u okviru projekta “Smanjenje korupcije u oblasti zaštite životne sredine” u okviru podrške Nacionalnog demokratskog instituta (NDI) - Podrška civilnom društvu u borbi protiv korupcije na Zapadnom Balkanu 2021 – 2023. koji ima za cilj smanjenje korupcije u oblasti zaštite životne sredine Crne Gore.

Predavanje je održano u Birziminium HUB-u Podgorica kroz saradnju MOACG sa Kancelarijom za mlade Glavnog grada.

efd107_0581c3964d37443788cec9944585fee1~mv2.jpg
bottom of page