top of page

Mladi Nikšića traže prostor i prilike za razvoj, penzioneri hoće bolje uslove za život


MOACG BANNER

U neđelju, 8. oktobra 2023. godine Mreža za omladinski aktivizam Crne Gore postavila je u Nikšiću info-štand “Uprava za građane”, na kojem su aktivisti razgovarali sa više od 180 građana. Ovo je bila idealna prilika da naši aktivisti sa njima podijele više informacija Partnerstvu za otvorenu javnu upravu, nakon čega su im kroz diskusiju pružili mogućnost da istaknu probleme sa kojima se susrijeću u svom gradu, te na koji način bi oni mogli uticati na rješavanje istih.


MOACG Uprava za građane

Građani su ukazali na probleme iz sfere ekologije i prostornog planiranja, saobraćajne infrastrukture, pored toga su iskazali zadovoljstvo što su saznali za nove načine na koje se mogu uključiti u procese donošenja odluka, s posebnim akcentom na digitalne alatke poput e-Participacije, koje su ocijenili kao izuzetno korisne i zanimljive.


Uprava za građane MOACG

Neki od najčešćih problema koje su građani Nikšića u razgovoru sa našim aktivistima na info-štandu istakli bili su nepovjerenje u institucije i njihov rad, visok stepen korupcije i nepotizma, nedostatak grijanja u školama, nedostatak parking mjesta u gradu, nedovoljno dobre saobraćajnice, loši uslovi za penzionere, a kako kažu, potrebno je urediti zelene površine i obnoviti fasade na starim zgradama, kako bi grad dobio ljepši izgled. Ono što posebno zabrinjava jeste veliki broj građana koji su istakli da u Nikšiću ne postoji dovoljno prostora i prilika za razvoj mladih.Ova aktivnost sprovedena je u okviru projekta “Uprava za građane”, koji Mreža za omladinski aktivizam Crne Gore sprovodi u saradnji sa Organizacijom KOD, a uz podršku Nacionalnog demokratskog instituta (NDI).
Comments


efd107_0581c3964d37443788cec9944585fee1~mv2.jpg